Przejdź do treści

Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Tryb postępowania Data
PN/D/DAG/16/18 Zakup wraz z dostawą łóżek szpitalnych i łóżeczek noworodkowych (z podziałem na 4 zadania) 2018-11-22 Przetarg nieograniczony 2018-11-13 12:54:30
24/X/2018 Zakup wraz z dostawą nici chirurgicznych wchłanialnych i niewchłanialnych, gąbek hemostatycznych doodbytniczych, systemu hemostatycznego, plastrów do zbliżania brzegów rany, taśm do leczenia niewydolności macicy na okres 1 roku 2018-11-21 Postępowanie nieprzetargowe 2018-11-13 10:23:05
PN/D/DI/15/18 Dostawa i wdrożenie systemu medycznego HIS wraz z integracją z posiadanymi przez Zamawiającego systemami informatycznymi, migracją danych oraz serwisem i nadzorem autorskim 2018-11-23 Przetarg nieograniczony 2018-10-16 13:58:58
PN/U/BHP/4/18 Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych przez okres 3 lat 2018-10-26 Przetarg nieograniczony 2018-10-11 09:23:13
183/2018/N/Opole - Usługa ubezpieczenia Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu 2018-09-17 Przetarg nieograniczony 2018-08-08 07:47:24