Przejdź do treści

Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Tryb postępowania Data
PN/D/AM/10/18 Zakup wraz z dostawą aparatury medycznej (z podziałem na 3 zadania) 2018-08-03 Przetarg nieograniczony 2018-07-20 08:22:43
PN/RB/DAG/4/18 Roboty remontowo - budowlane w budynku A oraz remont ogrodzenia od ulicy Reymonta w Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu 2018-08-02 Przetarg nieograniczony 2018-07-16 10:41:40