Przejdź do treści

Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Tryb postępowania Data
22/VII/2019 Usługa w zakresie przewozu zwłok dla potrzeb Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu 2019-07-22 Postępowanie nieprzetargowe 2019-07-15 10:52:30
13/VI/2019 Usługa polegająca na zakupieniu imiennych kart umożliwiających dostęp do usług rekreacyjno-sportowych świadczonych w obiektach sportowo-rekreacyjnych na terenie całego kraju dla pracowników KCGPiN w Opolu 2019-07-23 Postępowanie nieprzetargowe 2019-06-28 10:46:01
PN/D/SM/8/19 Zakup wraz z dostawą różnego sprzętu ogólnomedycznego jednorazowego użycia na okres 1 roku 2019-07-18 Przetarg nieograniczony 2019-06-27 13:46:36
PN/D/FA/5/19 Zakup i dostawa środków opatrunkowych (z podziałem na 6 zadań) 2019-06-27 Przetarg nieograniczony 2019-06-13 08:23:32
PN/D/FA/6/19 Zakup wraz z dostawą leków na okres do 30.04.2020 roku (z podziałem na 3 zadania) 2019-06-27 Przetarg nieograniczony 2019-06-11 11:03:18