Przejdź do treści

Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Tryb postępowania Data
PN/D/DAG/4/18 Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych dla potrzeb Kuchni (z podziałem na 2 zadania) 2018-04-04 Przetarg nieograniczony 2018-03-22 12:28:40
10/III/2018 Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych sypkich - dodatkowych dla potrzeb Kuchni CGPiN w Opolu 2018-03-27 Postępowanie nieprzetargowe 2018-03-19 08:33:29
8/III/2018 Zakup wraz z dpstawą warzyw świeżych dla potrzeb Kuchni CGPiN w Opolu 2018-03-27 Postępowanie nieprzetargowe 2018-03-19 08:26:34
PN/U/DON/1/18 Wykonanie usługi polegającej na realizacji kampanii informacyjno - edukacyjnej dotyczącej promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w ramach projektu 2018-03-15 Przetarg nieograniczony 2018-02-28 08:54:27
PN/D/FA/5/18 Zakup wraz z dostawą preparatów dezynfekcyjnych na okres 2 lat (z podziałem na 3 zadania) 2018-03-09 Przetarg nieograniczony 2018-02-27 09:48:32
PN/D/FA/1/18 Zakup wraz z dostawą leków na okres do 30.04.2019 roku 2018-03-09 Przetarg nieograniczony 2018-01-30 09:57:12