Przejdź do treści

Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Tryb postępowania Data
PN/D/AM/15/20 Zakup wraz z dostawą systemu ogrzewania noworodków - 10 sztuk 2020-07-21 Przetarg nieograniczony 2020-07-03 11:51:29
19/VI/2020 Zakup wraz z dostawą chłodziarek farmaceutycznych (z podziałem na 2 zadania) 2020-07-10 Postępowanie nieprzetargowe 2020-07-02 10:14:20
PN/D/FA/13/20 Zakup i dostawa środków opatrunkowych (z podziałem na 5 zadań) 2020-07-07 Przetarg nieograniczony 2020-06-16 13:28:49
PN/RB/DAG/1/20 Remont i malowanie Pododdziału Patologii Noworodków w bud. A Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót. 2020-06-25 Przetarg nieograniczony 2020-06-10 10:12:52