Przejdź do treści

Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Tryb postępowania Data
12/IV/2019 Zakup wraz z dostawą 20 000 szt. jaj konsumpcyjnych kurzych świeżych 2019-05-07 Postępowanie nieprzetargowe 2019-04-18 08:36:13
11/IV/2019 Zakup wraz z dostawą ryby mrożonej i przetworów z ryb 2019-04-30 Postępowanie nieprzetargowe 2019-04-16 08:25:46
6/IV/2019 Zakup i dostawa butelek, zbiorniczków, materiałów do akcesoriów i zestawów SNS (z podziałem na 2 zadania częściowe) 2019-04-24 Postępowanie nieprzetargowe 2019-04-09 12:57:51
PN/D/FA/2/19 Zakup wraz z dostawą leków na okres do 30.04.2020 roku 2019-04-05 Przetarg nieograniczony 2019-03-05 18:14:41