Przejdź do treści
Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Tryb postępowania Data
PN/D/AM/18/17 Zakup wraz z dostawą sprzętu i aparatury stanowiącej wyposażenie laboratorium andrologicznego 2017-09-28 Przetarg nieograniczony 2017-09-19 12:39:37
D/FA/77/17 Zakup i dostawa środków opatrunkowych i hemostatyków (z podziałem na 3 zadania) 2017-09-19 Postępowanie nieprzetargowe 2017-09-12 13:49:51