Przejdź do treści

Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Tryb postępowania Data
21/IV/2018 Zakup i dostawa urządzeń do podgrzewania/rozmrżania mleka kobiecego wraz z wymiennymi wkładami - 2 szt. 2018-05-28 Postępowanie nieprzetargowe 2018-05-18 11:24:58
PN/D/SM/9/18 Zakup wraz z dostawą różnego sprzętu ogólnomedycznego jednorazowego użycia na okres do 18.12.2018 r. (z podziałem na 4 zadania) 2018-05-30 Przetarg nieograniczony 2018-05-17 13:01:20
30/IV/2018 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania do każdego miejsca w kraju i zagranicą (Europa) przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów 2018-05-29 Postępowanie nieprzetargowe 2018-05-17 09:58:10
7/IV/2018 Przeprowadzenie usługi szkoleniowej "Opieka, stymulacja i terapia rozwojowa w oddziałach Neonatologicznych dla 20 osób, w trzech turach po 6-7 osób, wraz z wydaniem uczestnikom certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu 2018-05-24 Postępowanie nieprzetargowe 2018-05-16 12:49:05
PN/D/FA/8/18 Zakup wraz z dostawą leków na okres do 30.04.2019 roku 2018-05-30 Przetarg nieograniczony 2018-05-16 09:43:11
22/IV/2018 Zakup wraz z dostawą ssaków przenośnych elektrycznych z podstawą jezdną – 4 szt. dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno – Położniczego 2018-05-24 Postępowanie nieprzetargowe 2018-05-16 09:08:26
PN/RB/DAG/1/18 Przebudowa z nadbudową dźwigu osobowego szpitalnego w Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu 2018-05-15 Przetarg nieograniczony 2018-04-17 12:17:28