Przejdź do treści

Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Tryb postępowania Data
4/V/2019 Zakup wraz z dostawą materiałów zużywalnych do analizatora PH ABL 80 Basic na okres 1 roku dla potrzeb Bloku Porodowego 2019-05-27 Postępowanie nieprzetargowe 2019-05-15 10:12:21
10/V/2019 Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do drukarek Zebra HC100: opaski identyfikacyjne dla dorosłych i noworodków na okres 1 roku dla potrzeb Bloku Porodowego wraz z Izbą Przyjęć 2019-05-23 Postępowanie nieprzetargowe 2019-05-14 12:16:28
PN/D/DAG/3/19 Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych dla potrzeb Kuchni (z podziałem na 2 zadania) 2019-05-08 Przetarg nieograniczony 2019-04-25 14:16:41
PN/D/FA/2/19 Zakup wraz z dostawą leków na okres do 30.04.2020 roku 2019-04-05 Przetarg nieograniczony 2019-03-05 18:14:41