Przejdź do treści

Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Tryb postępowania Data
21/X/2018 Kompleksowa obsługa bankowa 2018-10-29 Postępowanie nieprzetargowe 2018-10-17 13:38:53
PN/D/DI/15/18 Dostawa i wdrożenie systemu medycznego HIS wraz z integracją z posiadanymi przez Zamawiającego systemami informatycznymi, migracją danych oraz serwisem i nadzorem autorskim 2018-10-30 Przetarg nieograniczony 2018-10-16 13:58:58
15/X/2018 Zakup wraz z dostawą przewodów i elektrod prostokątnych, zapasowych do urządzenia Elle TENS dla potrzeb Sali Porodowej 2018-10-30 Postępowanie nieprzetargowe 2018-10-16 09:35:29
PN/U/BHP/4/18 Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych przez okres 3 lat 2018-10-24 Przetarg nieograniczony 2018-10-11 09:23:13
PN/U/DAG/3/18 Usługa prania 2018-10-02 Przetarg nieograniczony 2018-09-12 11:50:09
183/2018/N/Opole - Usługa ubezpieczenia Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu 2018-09-17 Przetarg nieograniczony 2018-08-08 07:47:24