Przejdź do treści

Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Tryb postępowania Data
5/X/2018 Jednorazowy przegląd dwóch sterylizatorów GE-2609, myjni S-4656, myjni S-46-5 wraz z regulacją i kalibracją oraz z wymianą zużytych części zamiennych i eksploatacyjnych w Bloku Operacyjnym z Centralną Sterylizatornią 2018-10-15 Postępowanie nieprzetargowe 2018-10-08 13:22:24
5/IX/2018 Zakup wraz z dostawą koszul i klapek jednorazowego użycia dla pacjenta 2018-09-20 Postępowanie nieprzetargowe 2018-09-12 10:10:25
5/VIII/2018 Zakup wraz z dostawą buforowanego roztworu formaliny 2018-09-11 Postępowanie nieprzetargowe 2018-09-03 09:13:06
PN/D/SM/12/18 Zakup wraz z dostawą różnego sprzętu ogólnomedycznego jednorazowego użycia na okres do 31.12.2019 r. (z podziałem na 5 zadań) 2018-09-17 Przetarg nieograniczony 2018-08-28 09:20:43
16/VIII/2018 Zakup i dostawa narzędzi do aparatu elektrochirurgicznego EMED dla potrzeb Bloku Operacyjnego 2018-09-07 Postępowanie nieprzetargowe 2018-08-23 10:24:37
21/VIII/2018 Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla CGPiN 2018-08-30 Postępowanie nieprzetargowe 2018-08-23 08:46:33
PN/D/AM/14/18 Zakup i dostawa holtera ciśnieniowego - 3 szt. dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno - Położniczego 2018-08-30 Przetarg nieograniczony 2018-08-21 10:36:52
2/VIII/2018 Zadanie nr 1 – Zakup wraz z dostawą bielizny operacyjnej jednorazowego użycia dla potrzeb Bloku Operacyjnego; Zadanie nr 2 - Zakup wraz z dostawą koszul i klapek dla pacjenta jednorazowego użycia 2018-08-29 Postępowanie nieprzetargowe 2018-08-14 10:37:21
6/VIII/2018 Zakup wraz z dostawą lampy medycznej zabiegowej LED mobilnej – 1 szt. 2018-08-21 Postępowanie nieprzetargowe 2018-08-13 10:03:22
12/VIII/2018 Zakup wraz z dostawą rękawic chirurgicznych ze środkiem nawilżającym 2018-08-16 Postępowanie nieprzetargowe 2018-08-07 10:43:58