Przejdź do treści

Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Tryb postępowania Data
2/III/2018 Zakup i dostawa zestawów do badania drożności jajowodów metodą HyFoSy (metoda piankowa) dla potrzeb Laboratorium Andrologicznego 2018-03-20 Postępowanie nieprzetargowe 2018-03-12 12:05:09
35/II/2018 Zakup wraz z dostawą lampy medycznej zabiegowej LED mobilnej – 1 szt. 2018-03-20 Postępowanie nieprzetargowe 2018-03-08 14:44:15
29/II/2018 Wynajem wraz z obsługą mat podłogowych 2018-03-15 Postępowanie nieprzetargowe 2018-03-05 08:34:55
1/III/2018 Zakup i dostawa asortymentu jednorazowego użycia dla potrzeb Laboratorium Andrologicznego 2018-03-12 Postępowanie nieprzetargowe 2018-03-01 09:29:26
22/II/2018 Zakup wraz z dostawą jaj konsumpcyjnych kurzych świeżych dla potrzeb Kuchni CGPiN w Opolu 2018-02-28 Postępowanie nieprzetargowe 2018-02-20 09:48:16
PN/D/FA/2/18 Zakup i dostawa produktu leczniczego zapobiegającego zakażeniu wirusem RS na okres do 28.02.2019 r. 2018-02-23 Przetarg nieograniczony 2018-02-15 11:17:53
3/II/2018 Zakup wraz z dostawą roztworu czyszczącego i roztworu sprawdzającego Miris dla potrzeb Banku Mleka Kobiecego 2018-02-22 Postępowanie nieprzetargowe 2018-02-13 14:15:25
10/II/2018 Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w siedzibie CGPiN w Opolu, ul. Reymonta 8: "Jak rozmawiać z rodzicami dziecka z niepełnosprawnościami" wraz z wydaniem uczestnikom zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu. 2018-02-16 Postępowanie nieprzetargowe 2018-02-08 11:52:12
PN/D/SM/3/18 Zakup wraz z dostawą różnego sprzętu ogólnomedycznego jednorazowego użycia na okres do 18.12.2018 r., (z podziałem na 7 zadań) 2018-02-15 Przetarg nieograniczony 2018-01-30 15:20:57
54/I/2018 Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych: sypkich, przypraw i oleju roślinnego dla potrzeb Kuchni CGPiN w Opolu 2018-02-02 Postępowanie nieprzetargowe 2018-01-25 10:58:00