Przejdź do treści
Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Tryb postępowania Data
PN/D/SM/29/17 Zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użycia na okres 1 roku (z podziałem na 5 zadań) 2017-12-12 Przetarg nieograniczony 2017-12-18 14:37:41
PN/D/AM/30/17 PN/D/AM/30/17 Zakup wraz z dostawą minihisteroskopów Betocchiego i histeroskopu (z podziałem na 2 zadania) 2017-12-01 Przetarg nieograniczony 2017-12-05 11:35:35
D/SM/102/17 Zakup wraz z dostawą przewodów i elektrod prostokątnych, zapasowych do urządzenia Elle TENS 2017-12-13 Postępowanie nieprzetargowe 2017-12-04 09:25:41
D/AM/100/17 Zakup wraz z dostawą miernika do nieinwazyjnego określania poziomu bilirubiny - 1 szt. 2017-12-01 Postępowanie nieprzetargowe 2017-11-23 11:02:28
PN/D/AM/20/17 Zakup wraz z dostawą respiratorów dla potrzeb Oddziału Neonatologicznego (z podziałem na 3 zadania) 2017-10-27 Przetarg nieograniczony 2017-10-31 14:14:14
PN/D/AM/22/17 Zakup wraz z dostawą kardiomonitorów wieloczynnościowych i pulsoksymetrów dla potrzeb Oddziału Neonatologicznego (z podziałem na 2 zadania) 2017-10-27 Przetarg nieograniczony 2017-10-31 12:11:26
U/RPOWO/92/17 Opracowanie, wydruk oraz dostawa materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących projektu pn. „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowośc 2017-10-27 Postępowanie nieprzetargowe 2017-10-19 14:33:22
R/DAG/81/17 Demontaż ogrodzenia stalowego i naprawa murka ogrodzeniowego 2017-10-12 Postępowanie nieprzetargowe 2017-10-03 14:26:13
D/DAG/76/17 Zakup wraz z dostawą części wymiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej dla potrzeb CGPiN w Opolu (z podziałem na 2 zadania) 2017-09-15 Postępowanie nieprzetargowe 2017-09-07 08:16:02
PN/D/DAG/17/17 Zakup wraz z dostawą części wymiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej na okres 1 roku, (z podziałem na 10 zadań) 2017-08-22 Przetarg nieograniczony 2017-08-29 12:34:31