Przejdź do treści

Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Tryb postępowania Data
7/VI/2018 Przeprowadzenie usługi szkoleniowej "Opieka, stymulacja i terapia rozwojowa w oddziałach neonatologicznych" dla 20 osób, w dwóch turach wraz z wydaniem uczestnikom certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu. 2018-06-18 Postępowanie nieprzetargowe 2018-06-06 13:50:26
7/IV/2018 Przeprowadzenie usługi szkoleniowej "Opieka, stymulacja i terapia rozwojowa w oddziałach Neonatologicznych dla 20 osób, w trzech turach po 6-7 osób, wraz z wydaniem uczestnikom certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu 2018-05-24 Postępowanie nieprzetargowe 2018-05-16 12:49:05
PN/RB/DAG/1/18 Przebudowa z nadbudową dźwigu osobowego szpitalnego w Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu 2018-05-15 Przetarg nieograniczony 2018-04-17 12:17:28
7/IV/2018 Przeprowadzenie usługi szkoleniowej „Opieka, stymulacja i terapia rozwojowa w oddziałach neonatologicznych” dla 20 osób, w trzech turach po 6-7 osób, wraz z wydaniem uczestnikom certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu 2018-04-20 Postępowanie nieprzetargowe 2018-04-12 14:10:02
14/III/2018 Usługa polegająca na zakupieniu imiennych kart umożliwiających dostęp do usług rekreacyjno-sportowych świadczonych w obiektach sportowo-rekreacyjnych na terenie całego kraju dla pracowników CGPiN w Opolu oraz osób towarzyszących 2018-04-11 Postępowanie nieprzetargowe 2018-03-27 09:06:53
PN/D/SM/3/18 Zakup wraz z dostawą różnego sprzętu ogólnomedycznego jednorazowego użycia na okres do 18.12.2018 r., (z podziałem na 7 zadań) 2018-02-15 Przetarg nieograniczony 2018-03-02 08:44:45
PN/D/DAG/33/17 Zakup wraz z dostawą łóżek szpitalnych i łóżeczek noworodkowych (z podziałem na 4 zadania) 2018-01-23 Przetarg nieograniczony 2017-12-28 13:44:25
PN/D/SM/29/17 Zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użycia na okres 1 roku (z podziałem na 5 zadań) 2017-12-12 Przetarg nieograniczony 2017-12-18 14:37:41
PN/D/AM/30/17 PN/D/AM/30/17 Zakup wraz z dostawą minihisteroskopów Betocchiego i histeroskopu (z podziałem na 2 zadania) 2017-12-01 Przetarg nieograniczony 2017-12-05 11:35:35
D/SM/102/17 Zakup wraz z dostawą przewodów i elektrod prostokątnych, zapasowych do urządzenia Elle TENS 2017-12-13 Postępowanie nieprzetargowe 2017-12-04 09:25:41