Przejdź do treści

   Personel


Nadzór nad Blokiem Operacyjnym pełni Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem Ginekologiczno - Położniczym - lek. Paweł Gębka

Pielęgniarka Oddziałowa- mgr Bożena Surmiak - Główka

  

Kierownik Centralnej Sterylizatorni -  położna Lucyna Cichecka

  Kontakt


 77 434 06 25 lub 77 454 54 01 wew. 115

 

   Charakterystyka


Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią składa się z trzech sal operacyjnych:

  • sali operacyjnej aseptycznej,
  • sali cięć cesarskich,
  • sali zabiegów endoskopowych,

w których wykonywane są wszystkie zabiegi operacyjne w zakresie ginekologii, położnictwa oraz zabiegi endoskopowe.

Centrala Sterylizatornia wykonuje sterylizację na potrzeby całego Szpitala oraz świadczy usługi dla podmiotów zewnętrznych na podstawie umów. Sterylizatornia wyposażona jest  w najnowocześniejszy sprzęt myjąco dezynfekujący i sterylizujący.

 

Autor: Natalia Szwach
Strona dodana przez: Natalia Szwach (2015-01-15 12:44:03)
Zredagowana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2019-05-21 14:10:20)