Przejdź do treści

 

   Cennik usług wykonywanych w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu dla osób nieposiadającym prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz udzielanych na zasadach umów cywilnoprawnych.

Lp.

Wyszczególnienie

Cena brutto

IZBA PRZYJĘĆ

1.

Porady lekarskie (ginekologiczne, położnicze, neonatologiczne)

100,00 zł

2.

Badanie USG (ginekologiczne, położnicze)

100,00 zł

3.

Wydanie zaświadczenia lekarskiego (po badaniu lekarskim)

60,00 zł

HOSPITALIZACJE, PORADY

1.

Hospitalizacja w Oddziałach Szpitalnych (iloczyn wartości punktowej wykonanych procedur i ceny za punkt rozliczeniowy)

52,00 zł za punkt rozliczeniowy

2.

Porada w Poradniach Konsultacyjnych (iloczyn wartości punktowej wykonanych procedur  i ceny za punkt rozliczeniowy)

10,00 zł za punkt rozliczeniowy

POBYT

1.

Pobyt w Sali o podwyższonym standardzie za dobę

40,00 zł

2.

Pobyt w pokoju hotelowym - bez wyżywienia za dobę

35,00 zł

DIAGNOSTYKA

1.

Urografia

265,00 zł

2.

Histerosalphingografia (kontrast cieniujacy)

77,00 zł

3.

RTG - zdjęcia duże - 1 projekcja

Radiografia babygram

110,00 zł

4.

Radiografia jamy brzusznej przeglądowe

29,00 zł

5.

Radiografia klatki piersiowej w 1 projekcji

40,00 zł

6.

Radiografia kości krzyżowej i guzicznej

51,00 zł

7.

Radiografia kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w 1 projekcji

55,00 zł

8.

Radiografia miednicy

40,00 zł

9.

Radiografia obojczyków porównawcze

40,00 zł

10.

Radiografia stawów biodrowych porównawcze

44,00 zł

11.

RTG - zdjęcia duże - 2 projekcje

Radiografia czaszki w 2 projekcjach

55,00 zł

12.

Radiografia klatki piersiowej w 2 projekcjach

75,00 zł

13.

Radiografia klatki piersiowej w 2 projekcjach z kontrastem

80,00 zł

14.

Radiografia kręgosłupa całego na stojąco w 2 projekcjach

62,00 zł

15.

Radiografia kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego czynnościowe

73,00 zł

16.

Radiografia kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w 2 projekcjach

73,00 zł

17.

Radiografia kręgosłupa piersiowego w 2 projekcjach

73,00 zł

18.

Radiografia kręgosłupa szyjnego w 2 projekcjach

55,00 zł

19.

Radiografia stawu biodrowego w 2 projekcjach

55,00 zł

20.

Radiografia żeber w 2 projekcjach

62,00 zł

21.

RTG - zdjęcia duże - 3 projekcje

Radiografia czaszki w 3 projekcjach

80,00 zł

22.

RTG - zdjęcia małe - 1 projekcja

Radiografia czaszki w 1 projekcji

29,00 zł

23.

Radiografia dłoni porównawcze w 1 projekcji

47,00 zł

24.

Radiografia dłoni w 1 projekcji

40,00 zł

25.

Radiografia dłoni z nadgarstkiem w 1 projekcji (wiek kostny)

40,00 zł

26.

Radiografia kl. piersiowej dzieci w 1 proj.  - przy łóżku

52,00 zł

27.

Radiografia kości kończyny górnej

42,00 zł

28.

Radiografia kości nosowej

28,00 zł

29.

Radiografia kości piętowej w 1 projekcji

29,00 zł

30.

Radiografia kości piętowych porównawcze

58,00 zł

31.

Radiografia kości podudzia w 1 projekcji

30,00 zł

32.

Radiografia kości przedramienia w 1 projekcji

35,00 zł

33.

Radiografia kości ramiennej w 1 projekcji

35,00 zł

34.

Radiografia kręgosłupa całego na stojąco w 1 projekcji

53,00 zł

35.

Radiografia kręgosłupa piersiowego w 1 projekcji

55,00 zł

36.

Radiografia kręgosłupa szyjnego w 1 projekcji

40,00 zł

37.

Radiografia mostka w 1 projekcji

40,00 zł

38.

Radiografia nadgarstka w 1 projekcji

35,00 zł

39.

Radiografia obojczyka

40,00 zł

40.

Radiografia rzepki w 1 projekcji

29,00 zł

41.

Radiografia siodełka tureckiego

31,00 zł

42.

Radiografia stawów barkowych porównawcze

55,00 zł

43.

Radiografia stawów biodrowych dzieci porównawcze

44,00 zł

44.

Radiografia stawów kolanowych porównawcze w 1 projekcji

29,00 zł

45.

Radiografia stawów krzyżowo-biodrowych porównawcze

40,00 zł

46.

Radiografia stawów skokowych w 1 projekcji

29,00 zł

47.

Radiografia stawu barkowego w 1 projekcji

40,00 zł

48.

Radiografia stawu biodrowego w 1 projekcji

44,00 zł

49.

Radiografia stawu kolanowego w 1 projekcji

30,00 zł

50.

Radiografia stawu łokciowego w 1 projekcji

30,00 zł

51.

Radiografia stawu skokowego w 1 projekcji

29,00 zł

52.

Radiografia stopy w 1 projekcji

30,00 zł

53.

Radiografia stóp porównawcze w 1 projekcji

45,00 zł

54.

Radiografia u dzieci jamy brzusznej

40,00 zł

55.

Radiografia u dzieci jamy brzusznej poziomą wiązk promienii

44,00 zł

56.

Radiografia zatok obocznych nosa

30,00 zł

57.

Radiografia żeber w 1 projekcji

40,00 zł

58.

RTG - zdjęcia małe - 2 projekcje

Radiografia dłoni porównawcze w 2 projekcjach

60,00 zł

59.

Radiografia dłoni w 2 projekcjach

55,00 zł

60.

Radiografia kości piętowej w 2 projekcjach

58,00 zł

61.

Radiografia kości podudzia w 2 projekcjach

58,00 zł

62.

Radiografia kości przedramienia w 2 projekcjach

60,00 zł

63.

Radiografia kości ramiennej w 2 projekcjach

60,00 zł

64.

Radiografia kości udowej w 2 projekcjach

50,00 zł

65.

Radiografia kręgosłupa szyjnego czynnościowe

70,00 zł

66.

Radiografia nadgarstka w 2 projekcjach

50,00 zł

67.

Radiografia nadgarstków porównawcze w 2 projekcjach

60,00 zł

68.

Radiografia palca dłoni w 2 projekcjach

40,00 zł

69.

Radiografia palca stopy w 2 projekcjach

40,00 zł

70.

Radiografia stawów skokowych w 2 projekcjach

60,00 zł

71.

Radiografia stawu barkowego w 2 projekcjach

55,00 zł

72.

Radiografia stawu kolanowego w 2 projekcjach

53,00 zł

73.

Radiografia stawu łokciowego w 2 projekcjach

55,00 zł

74.

Radiografia stawu skokowego w 2 projekcjach

53,00 zł

75.

Radiografia stopy w 2 projekcjach

60,00 zł

76.

RTG- zdjęcia małe - 3 projekcje

Radiografia kolan w 3 projekcjach

78,00 zł

77.

Radiografia łokci w 3 projekcjach

69,00 zł

78.

Radiografia stawów skokowych w 3 projekcjach

70,00 zł

79.

Radiografia stóp w 3 projekcjach

84,00 zł

80.

RTG - zdjęcia małe - 4 projekcje

Radiografia kolan w 4 projekcjach

85,00 zł

81.

Opis zdjęcia wykonanego poza tutejszą pracownią

35,00 zł

82.

Wydruk zdjecia RTG z płyty CD

20,00 zł

83.

Nagranie zdjęcia RTG na CD

15,00 zł

PRZECHOWYWANIE ZWŁOK

1.

Przechowywanie zwłok przez okres dłuższy niż 72 godziny - za dobę

103,68 zł

OPŁATA ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

1.

Opłata za udostępnienie jednej strony wyciągu lub dokumentacji medycznej wynosi 0,002 przecietnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

2.

Opłata za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej wynosi 0,0002 przecietnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

3.

Opłata za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych wynosi 0,002 przecietnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

4.

Wydanie duplikatu książeczki zdrowia dziecka

25,00 zł

 

Autor: Krzysztof Jaszkowic
Strona dodana przez: Krzysztof Jaszkowic (2015-01-09 10:51:27)
Zredagowana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2019-02-15 08:44:57)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Cennik na 2016 rok (.pdf 141.37kb) 2016-04-05 141.37kb Plik: Cennik na 2016 rok.pdf (141.37kb)POBIERZ