Centrum ginekologii, położnictwa i neonatologii
http://ginekologia.opole.pl/strona/dzial-farmacji/2126

Dział Farmacji

   Personel

 

 Kierownik działu – Agnieszka Więcek

   Kontakt


  77 434 06 23 lub 77 454 54 01 wew. 413 lub 412


   Zakres


Dział Farmacji zajmuje się organizowaniem zaopatrzenia Szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne. Dział Farmacji odpowiedzialny jest za prawidłowe utrzymanie i właściwe przechowywanie niezbędnych leków i farmaceutyków. Prowadzi również ewidencję zakupionych przez Kliniczne Centrum produktów leczniczych.