Przejdź do treści

Informacja Administratora Danych Osobowych

Szanowni Pacjenci,

na podstawie art. 24 ust. 1 i 25 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, że Administratorem Pani(a) danych osobowych jest Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu przy ulicy Reymonta 8, 45-066 Opole. Centrum gromadzi dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Administrator Danych Osobowych jest uprawniony do przekazywania danych osobowych upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

W Centrum  w imieniu Administratora Danych Osobowych działa Administrator Bezpieczeństwa Informacji, który ma stosowne upoważnienie w zakresie wykonywania czynności w imieniu  Administratora Danych Osobowych.  

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. 1638 t.j.).

Pacjencie, masz prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych zgodnie z art. 32-35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Pacjencie, masz prawo do skorzystania z prawa do informacji, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator Danych Osobowych (ADO) jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących prawach i udzielić informacji na piśmie.
Z powyższych uprawnień możesz skorzystać w siedzibie ADO. Dodatkowe informacje uzyskasz na stronie www.ginekologia.opole.pl lub pod adresem e-mail: centrum@ginekologia.opole.pl.

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

                  Bogumiła Stasiak

Autor: Bogumiła Stasiak
Strona dodana przez: Bogumiła Stasiak (2017-08-29 11:27:52)
Zredagowana przez: Liliana Ciesiołkiewicz (2018-05-17 08:17:37)