Przejdź do treści

*** 30.01.2020 r. ***

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

45-066 Opole, ul. Reymonta 8

 

działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 poz. 2190 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1373 z późn. zm.)

zaprasza

do uczestniczenia i składania ofert  w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń  opieki  zdrowotnej   w ramach realizacji  Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 „Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2” w zakresie interwencji: Poprawa jakości opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu, dotyczącym następującego bloku:

Poradnictwo specjalistyczne fizjoterapeuty dla rodziców/opiekunów prawnych – z zakresu prawidłowego rozwoju

 

(PKWiU: 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej)

 

Okres obowiązywania umowy od   20.02.2020r.   do   31.12.2021 r.

Szczegóły w plikach do pobrania

Autor: Liliana Ciesiołkiewicz
Strona dodana przez: Liliana Ciesiołkiewicz (2020-01-30 10:53:42)
Zredagowana przez: Liliana Ciesiołkiewicz (2020-02-13 10:33:44)

Pliki do pobrania