Przejdź do treści

   Personel


Lekarz Kierujący Oddziałem: lek.  Zofia Kucharska
 

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem: lek.  Anna Chirowska - Adamczyk
 

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem - Pododdział Patologii Noworodków: lek. Katarzyna Szela
 

Położna Oddziałowa:  mgr Aurelia Passon

Pielęgniarka Oddziałowa - Pododdział Patologii Noworodków : mgr Lidia Papciak

   Kontakt


Sekretariat: 77 454 54 01 wew. 337

Lekarz Kierujący Oddziałem: 77 454 54 01 wew. 336

Asystenci: 77 454 54 01 wew. 342

Położna Oddziałowa: 77 454 54 01 wew. 329

 

   Zakres


Oddział Neonatologiczny spełnia wymogi III stopnia referencyjności, co oznacza najwyższe kompetencje i uprawnienia do leczenia najtrudniejszych przypadków patologii noworodka.

Oddział dysponuje 64 miejscami:

- 40 miejscami w systemie rooming-in,

- 24 miejscami w Pododdziale Patologii Noworodka.

 

System rooming-in jest zalecany przez Światową Organizację Zdrowia:

- umożliwia nieprzerwany kontakt dziecka z rodzicami,

- zapewnia - tak potrzebne w tym okresie naszego życia - poczucie bezpieczeństwa i spokoju - nieocenione warunki rozwoju więzi emocjonalnej między mamą a jej nowonarodzonym dzieckiem,

- wpływa na prawidłowe wzbudzanie laktacji i toruje drogę do udanego karmienia piersią,

- pomaga rodzicom szybciej opanować sztukę pielęgnacji oraz zaspokajania potrzeb dziecka, dzięki ciągłej jego obserwacji,

- ułatwia kobiecie wcielenie się w nową rolę - rolę Mamy.

 

Bezpieczeństwo naszym dzieciom zapewniamy poprzez fachową opiekę:

- codzienny, 24-godzinny nadzór lekarzy specjalistów neonatologii i pediatrii,

- opiekę wykwalifikowanych pielęgniarek i położnych,

- konsultacje specjalistów z zakresu kardiologii, chirurgii dziecięcej, okulistyki, genetyki, neurologopedii dziecięcej,

- porady certyfikowanych konsultantów i doradców laktacyjnych oraz psychologa,

- diagnostykę laboratoryjną, radiologiczną i ultrasonograficzną dzieci, u których zaobserwowano nieprawidłowości w okresie rozwoju prenatalnego, a także tych z czynnikami ryzyka okołoporodowego oraz podejrzanych o zakażenie wrodzone.

 

Każde z naszych dzieci, objęte jest, obowiązującymi badaniami przesiewowymi w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy, fenyloketonurii, mukowiscydozy, wrodzonych błędów metabolicznych, zaburzeń słuchu oraz wrodzonych wad serca ( test pulsoksymetryczny ). Wykonujemy obowiązkowe szczepienia  ochronne przeciwko gruźlicy i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Dbamy również o ocenę ryzyka hiperbilirubinemii przy użyciu aparatu do przezskórnego pomiaru stężenia bilirubiny, który ogranicza konieczność pobierania krwi do badań, a u dzieci wymagających leczenia żółtaczki stosujemy fototerapię przy użyciu najnowszej klasy lamp. W szczególnych przypadkach wykonujemy transfuzję wymienną.

Autor: Natalia Szwach
Strona dodana przez: Natalia Szwach (2015-01-13 12:26:58)
Zredagowana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2018-02-08 10:43:55)