Przejdź do treści

Drodzy Rodzice!

Jeżeli chcielibyście się spotkać, aby wspólnie obserwować kolejne etapy rozwoju psychoruchowego Waszego dziecka do 2 r.ż,  to zapraszamy Państwa na spotkania z naszymi specjalistami: lekarzami, psychologami, położnymi, fizjoetarpeutkami.  Już po narodzinach Waszego dziecka możecie skorzystać z oceny za pomocą skali Brazeltona (od narodzin do 2 m.ż.) oraz metodą Prechtla (od narodzin do 5 m.ż.). W kolejnych miesiącach życia (1-24 m.ż.) warto wykonać badanie  kamieni milowych oraz Monachijską Funkcjonalną Diagnostykę Rozwojową. Pozwoli to poznać kolejne etapy rozwoju ruchowego, umysłowego i społecznego Waszej córki/syna. Zdajemy sobie sprawę, iż wiedza na temat rozwoju dziecka jest dostępna w internecie lub czasopismach popularno-naukowych. Z naszego wieloletniego doświadczenia wiemy, że  osobisty kontakt specjalisty z dzieckiem i rodzicem oraz możliwość rozmowy, zadawania pytań daje możliwość prawidłowej oceny zachowania malucha. W niektórych przypadkach spotkanie z nami pozwoli na wczesne rozpoznanie pewnych nieprawidłowości rozwojowych, a wdrożenie naszych zaleceń pozwoli na ich wyrównanie.

Zapraszamy Państwa do spotkań ze specjalistami.  

Skala Brazeltona - od narodzin do 2 miesiąca życia

Skala jest narzędziem pozwalającym na zrozumienie emocji i zachowań malucha. Jej głównym celem  jest nauka umiejętności obserwacji dziecka oraz rozpoznawania jego uczuć w danej chwili. Umożliwia to zrozumienie dziecka oraz rozpoznawania jego potrzeb.

   nagranie z badania

Metoda Prechtla - od narodzin do 5 miesiąca życia

To innowacyjna metoda oceny neurologicznej u najmłodszych dzieci. Badający posługuje się nagrywanymi filmami i długotrwałą obserwacją dziecka. Metoda cechuje się dużą wartością prognostyczną co do rozwoju psychoruchowego dziecka. Dzięki wczesnemu rozpoznaniu ewentualnych nieprawidłowości, dziecko można poddać szybkiej terapii w okresie, gdy jest ona najskuteczniejsza ze względu na ogromną plastyczność dziecięcego centralnego układu nerwowego.

Ocena wg kamieni milowych

Powszechnie stosowana metoda obserwacji rozwoju dzieci. Metoda jest wystarczająco czułym narzędziem, aby potwierdzić prawidłowy rozwój dziecka lub wskazać obszary, nad którymi powinniśmy pracować, aby wyrównać deficyty rozwojowe. Szczegółowe poznanie sekwencji rozwoju dziecka w zakresie kilku sfer pozwala osobie badającej sformułować ocenę rzeczywistego rozwoju dziecka.

     

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa jest powszechnie stosowaną skalą w diagnozie dzieci do lat 2. W czasie trwającego od 45 do 80 minut badania obserwujemy rozwój dziecka w kilku ważnych obszarach, dzięki czemu stawiana diagnoza jest szczegółowa i pozwala nam na uchwycenie zarówno globalnego poziomu rozwoju liczonego w miesiącach, jak i obszarów deficytowych wymagających specjalistycznego wsparcia.  W czasie zabawy i stawiania przed dzieckiem kolejnych wyzwań, dostosowanych do jego wieku, obserwujemy rozwój tzw. motoryki dużej, na którą składają się umiejętność raczkowania, siadania i chodzenia, oraz motoryki małej, czyli umiejętności chwytania i manipulacji zabawkami. Skala sprawdza również rozwój percepcji, czyli zdolności dziecka do pojmowania zależności w otaczającym je świecie, rozwój mowy, zarówno jej produkcji czyli mowy aktywnej jak i jej rozumienia, rozwój społeczny i samodzielność. Stworzenie profilu graficznego dostarcza nam informacji o harmonijności rozwoju dziecka oraz granicy tolerancji przewidzianej dla odchyleń od oczekiwanych wyników. W czasie badania osoba przeprowadzająca badanie ma również szansę na obserwację rozwoju dziecka w sferach nie ujętych przez skalę, m.in. motywację do działania, tolerancję frustracji, męczliwość i umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych. Po przeprowadzonym badaniu i analizie uzyskanych wyników rodzic otrzymuje informację o rozwoju swojego dziecka, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości również wskazanie możliwości wczesnego wspierania rozwoju adekwatnie do potrzeb dziecka. Szczegółowa diagnoza jest warunkiem wdrożenia trafnych interwencji, by móc wspierać rozwój dziecka w okresie jego największej plastyczności. Daje nam to szansę na minimalizowanie deficytów, a co za tym idzie lepszy rozwój i zdolność radzenia sobie z wyzwaniami stającymi przed dzieckiem każdego dnia.

   

W celu umówienia wizyty, prosimy o kontakt: Małgorzata Łakomska  tel. 77 454 54 01 wew. 611; poradnia@ginekologia.opole.pl
 
Autor: Iwona Nawrot-Szczepanik
Strona dodana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2018-01-19 09:00:33)
Zredagowana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2019-12-24 08:28:59)