Przejdź do treści

W ramach poradni konsultacyjnych ginekologiczno – położniczych funkcjonują poradnie: Poradnia Ginekologiczno – Położnicza, Poradnia Ginekologii Onkologicznej, Poradnia Endokrynologiczno – Ginekologiczna oraz Poradnia Patologii Ciąży.

Poradnie adresowane są do kobiet:

 • ze skierowaniem do leczenia szpitalnego  w zakresie ginekologii oraz ginekologii onkologicznej
 • wymagających konsultacji oraz badań kontrolnych po zakończeniu leczenia szpitalnego
 • korzystających z badań profilaktycznych oraz diagnostycznych, mających na celu wczesne wykrywanie raka szyjki macicy
 • po ukończeniu 16 r.ż. wymagających poradnictwa w zakresie ginekologii endokrynologicznej
 • z nieprawidłowym lub zagrożonym przebiegiem ciąży.

 

PACJENTKI PRZED PRZYJĘCIEM DO LECZENIA SZPITALNEGO

Pacjentki dysponujące skierowaniem do zabiegów operacyjnych w szpitalu w zakresie ginekologii oraz ginekologii onkologicznej przed przyjęciem na oddział szpitalny zapraszamy do Poradni Ginekologiczno – Położniczej. W  poradni odbywają się pełne konsultacje przedoperacyjne łącznie z pobraniem materiałów do badań przedoperacyjnych oraz konsultacje internistyczne. Konsultacje lekarskie, podczas których wyznaczany jest termin przyjęcia do szpitala, odbywają się w poniedziałki i środy w godz. 8.00-12.00.

 

BADANIA KONTROLNE I KONSULTACJE PO ZAKOŃCZENIU LECZENIA SZPITALNEGO

Pacjentki Klinicznego Centrum do 30 dni od zakończenia hospitalizacji objęte są specjalistyczną opieką w naszej poradni, w której odbywają się m.in. badania oraz konsultacje pooperacyjne, odbiór wyników badań oraz usunięcie szwów pooperacyjnych. Zapraszamy także w przypadku wszelkich dolegliwości oraz wątpliwości dotyczących odbytych zabiegów i operacji.

 

OPIEKA NAD KOBIETĄ CIĘŻARNĄ

Opieka nad kobietą ciężarną obejmuje zakres:

 • podania profilaktycznej dawki immunoglobiny anty D w przypadku konstelacji konfliktowej Rh
 • wykonania badania echokardiograficznego płodu w przypadku ciąży z podwyższonym ryzykiem urodzenia dziecka z wrodzoną wadą serca
 • pomocy kobietom z zagrożoną ciążą, po poronieniu oraz z podejrzeniem nieprawidłowości na wczesnym etapie ciąży ( Poradnia Patologii Ciąży).

Immunoglobina anty D

Immunoglobulina anty-RhD podawana jest pacjentce RhD-ujemnej w 28-30 tygodniu ciąży w celu zapobiegania konfliktowi serologicznemu.

 

Badanie echokardiograficzne płodu

Badanie echokardiograficzne płodu jest wykonywane u kobiet w ciąży z podwyższonym ryzykiem urodzenia dziecka z wrodzoną wadą serca:

 • nieprawidłowym wynikiem badań prenatalnych
 • innymi wadami płodu
 • wadami serca u poprzedniego dziecka
 • wadami serca u członka rodziny.

Echo serca płodu (echokardiografia płodu) to nowoczesne i nieinwazyjne badanie, umożliwiające lekarzowi ocenę rozwijającego się układu krążenia dziecka za pomocą ultradźwięków. Pozwala na wykrycie większości wrodzonych wad serca oraz innych nieprawidłowości budowy i funkcji układu krążenia (np. płynu w osierdziu, guza serca, upośledzenia kurczliwości serca i innych). Badanie echokardiograficzne płodu jest wykonywane u kobiet w ciąży m.in.  w przypadku braku możliwości oceny układu krążenia płodu oraz u kobiet o podwyższonym ryzyku urodzenia dziecka z wrodzoną wadą serca.

 

BADANIA PROFILAKTYCZNE MAJĄCE NA CELU WCZESNE WYKRYWANIE CHORÓB NOWOTWOROWYCH

Profilaktyka raka szyjki macicy

 • Realizujemy Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy adresowany do kobiet w wieku od 25 do 59 lat: etap podstawowy - badania cytologiczne  oraz etap diagnostyki pogłębionej – badania kolposkopowe i histopatologiczne.
 • Wykonujemy testy HPV, wykrywające wirusa brodawczaka ludzkiego.

 

Zapraszamy na badania cytologiczne. Jeżeli jego wynik wzbudzi jakiekolwiek wątpliwości lekarza, pacjentka zostanie skierowana na dalsze badania na etapie diagnostyki pogłębionej  Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, obejmującym badanie kolposkopowe i ewentualne badanie histopatologiczne wycinków.

W Poradni  udzielane są również świadczenia dla pacjentek ze skierowaniem do pobrania HPV metodą PCR. Czułość i dokładność badania w kierunku obecności wirusów HPV w wymazie wykonanego tą metodą jest nieporównywalnie wyższa od innych dostępnych metod diagnostycznych.

Wszystkie badania i konsultacje finansowane są ze środków publicznych w ramach świadczeń opieki zdrowotnej.

Badanie cytologiczne wykonywane jest bez skierowania.

Oprócz specjalistycznej opieki medycznej nasze pacjentki mogą również skorzystać z porad psychologicznych czytaj więcej

W Poradni Ginekologiczno - Położniczej wykonywane są badania prenatalne dla kobiet do 35 r.ż. realizowane w ramach programu Opolskie dla Rodziny

 

 

 

 

Autor: Iwona Nawrot-Szczepanik
Strona dodana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2019-03-12 10:41:19)
Zredagowana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2019-07-05 11:09:46)