Przejdź do treści

     Godziny otwarcia


poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 7.00 - 15.00

środa w godzinach 7.00 - 18.00

 

     Personel


 

Kierownik Poradni Neonatologicznej
lek. Małgorzata Gawor

 

Rehabilitant - Barbara Fojtar

 

lek. Agnieszka Kielc

lek. Ireneusz Królicki

     Kontakt


Rejestracja: 77 434 06 82

Gabinet Lekarza: 77 434 06 81;

Gabinet Rehabilitanta: 77 454 54 01 wew. 612

 

     Zakres


Poradnia Neonatologiczna obejmuje opieką medyczną noworodki przedwcześnie urodzone oraz noworodki donoszone, które były hospitalizowane w Oddziale Neonatologicznym tutejszego Szpitala. W ramach Poradni udzielane są również konsultacje dla noworodków kierowanych  z inych placówek w województwie.

Konsultacje w Poradni udzielane są w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (nieodpłatnie) na podstawie skierowania ze Szpitala lub od lekarzy pediatrów.

W Poradni świadczone są usługi dla całego województwa w zakresie diagnostyki i rehabilitacji dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego metodą Vojty. Nasi neonatolodzy jako jedni z pierwszych w Polsce zastosowali tę metodę i posiadają własne wieloletnie doświadczenie.

W ramach wizyty w Poradni pacjent oceniany jest metodą Vojty (ocena rozwoju psychoruchowego). Poprzez diagnostykę  tą metodą możliwe jest stwierdzenie bardzo wczesnych stadiów zaburzeń funkcji ośrodkowego układu nerwowego co umożliwia zapobieganiu powstawaniu niepełnosprawności.

W Poradni wykonywane są również badania USG stawów biodrowych oraz badania USG przezciemieniowe mózgu.

Badania USG stawów biodrowych

Badania stawów biodrowych wykonywane są:

  • w środy od godz. 12:40 do godz. 14:00 oraz od godz. 16:00 do godz. 18:00
  • w czwartki od godz. 12:40 do godz. 14:00

Badania wykonywane są przez:

  • lek. Krzysztofa Otwinowskiego,
  • lek. Mariusza Ciszewskiego,
  • lek. Mariusza Paksa.

Badania USG przezciemieniowe mózgu

Badania USG przezciemiączkowe mózgu wykonywane są:

  • w czwartki od godz. 8:00 do godz. 12:00

Badania wykonywane są przez:

  • lek. med. Ireneusza Królickiego

W Poradni wykonywane są, w ramach potrzeby, konsultacje neurologopedyczne  przez  Panią Grażynę Korasiak oraz konsultacje w zakresie chorób metabolicznych i zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej przez dr hab. n. med. Zenona Halabę.

W Poradni Neonatologicznej realizujemy Program Zdrowotny - Lekowy dotyczący profilaktyki zakażeń wirusem RS u dzieci z przewlekłą chorobą płuc (dysplazją oskrzelowo – płucną). Wcześniaki zakwalifikowane do Programu objęte są ochroną przed wirusem RS przez cały sezon zwiększonej liczby zachorowań na RS, czyli od listopada do kwietnia. Ochrona ta polega na podaniu w zastrzyku domięśniowym odpowiedniej dawki przeciwciał monoklonalnych.

Autor: Krzysztof Jaszkowic
Strona dodana przez: Krzysztof Jaszkowic (2015-01-09 10:59:30)
Zredagowana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2018-12-27 14:02:39)