Przejdź do treści

     Godziny otwarcia


poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 7.00 - 15.00

środa w godzinach 7.00 - 18.00

 

     Personel


 

lek. Małgorzata Gawor

Rehabilitant - Barbara Fojtar

     Kontakt


Rejestracja: 77 434 06 82

Gabinet Lekarza: 77 434 06 81;

Gabinet Rehabilitanta: 77 454 54 01 wew. 612

 

     Zakres


W Poradni świadczone są usługi dla całego województwa w zakresie diagnostyki i rehabilitacji dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego metodą Vojty. Nasi neonatolodzy jako jedni z pierwszych w Polsce zastosowali tę metodę i posiadają własne wieloletnie doświadczenie.

W ramach wizyty w Poradni Rehabilitacyjnej Wieku Rozwojowego pacjent oceniany jest metodą Vojty (ocena rozwoju psychoruchowego). Poprzez diagnostykę  tą metodą możliwe jest stwierdzenie bardzo wczesnych stadiów zaburzeń funkcji ośrodkowego układu nerwowego co umożliwia zapobieganiu powstawaniu niepełnosprawności.

Konsultacje w Poradni udzielane są w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (nieodpłatnie) na podstawie skierowania ze Szpitala lub od lekarzy pediatrów.

 

Autor: Krzysztof Jaszkowic
Strona dodana przez: Krzysztof Jaszkowic (2015-01-09 10:59:30)
Zredagowana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2018-04-03 14:46:13)