Przejdź do treści

„Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość Projektu wynosi: 7 560 593,37 zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie  6 426 504,36 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej w kwocie 718 256,37 zł, co stanowi 9,5 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Wkład własny w kwocie 415 832,64 zł, co stanowi 5,5 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

 

Obszar objęcia programem przez Centurm wraz z partnerami jest zaznaczony na mapce kolorem zielonym

 

 

W ramach programu poprawy opieki nad matką i dzieckiem „Opolskie dla rodziny”

Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu bierze udział w działaniach:
MODUŁ 1 - Poprawa jakości opieki nad kobietą w ciąży, porodu i połogu
BLOK 1.1 - Wczesne wykrywanie wad rozwojowych - Nieinwazyjne badania prenatalne dla kobiet poniżej 35 r.ż). 
Kontakt - Agnieszka Borecka, tel. 77 454 54 01 wew. 661; aborecka@ginekologia.opole.pl 

BLOK 1.3 - Poradnictwo specjalistyczne dla rodziców,  w tym psychologiczne, dietetyczne, fizjoterapeutyczne. 
Kontakt - Agnieszka Wojsa, tel.661 576 581; awojsa@ginekologia.opole.pl

MODUŁ 2 - Ochrona zdrowia dziecka w kierunku wsparcia jego rozwoju psychospołecznego
BLOK 2.1 - Pogłębiona diagnostyka rozwoju (psychomotorycznych) dziecka:
- ocena wg kamieni milowych, Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka, metoda Prechtla
Kontakt  - Małgorzata Łakomska tel. 77 454 54 01 wew. 611; mlakomska@ginekologia.opole.pl 

 skala Brazeltona
Kontakt  - 
Agnieszka Wojsa tel.661 576 581; awojsa@ginekologia.opole.pl

BLOK 2.2 - Wsparcie koordynowane.
Kontakt - Małgorzata Łakomska tel. 77 454 54 01 wew. 611; mlakomska@ginekologia.opole.pl; Agnieszka Borecka tel. 77 454 54 01 wew. 661;aborecka@ginekologia.opole.pl; Agnieszka Wojsa tel.661 576 581; awojsa@ginekologia.opole.pl 

BLOK 2.3 - Niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2. 
Kontakt - Małgorzata Łakomska tel. 77 454 54 01 wew. 611; mlakomska@ginekologia.opole.pl

- Wsparcie z zakresu żywienia (multidyscyplinarny zespół ds. żywienia dzieci)
- Opieka psychologiczna dzieci i rodziców
- Mobilny instruktaż rehabilitacyjny w warunkach domowych
- Leczenie paliwizumabem

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie bierze udział w działaniach:
MODUŁ 1 - Poprawa jakości opieki nad kobietą w ciąży, porodu i połogu
BLOK 1.1 - Wczesne wykrywanie wad rozwojowych - Nieinwazyjne badania prenatalne dla kobiet poniżej 35 r.ż.
Kontakt - lek.Ewa Turniak 
wtorek, piątek w godz. 12.00 -14.00
tel. 77 408 78 82; 510 068 120

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu bierze udział w działaniach:
MODUŁ 3 - Profilaktyka zakażeń pneumokokowych.
Kontakt: 77 4520 225; pneumokoki@wcm.opole.pl
www.wcm.opole.pl

 

Autor: Liliana Ciesiołkiewicz
Strona dodana przez: Liliana Ciesiołkiewicz (2017-05-16 11:14:52)
Zredagowana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2017-11-23 08:58:22)