Przejdź do treści

„Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Regulamin wraz z załącznikami znajduje się do pobrania w plikach poniżej.

Autor: Krzysztof Jaszkowic
Strona dodana przez: Krzysztof Jaszkowic (2017-06-23 13:58:20)
Zredagowana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2019-12-24 08:21:42)