Przejdź do treści

Strukturę organizacyjną  Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu tworzą zakłady lecznicze:

  1. Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – lecznictwo stacjonarne
  2. Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – lecznictwo ambulatoryjne

w których wykonywana jest działalność lecznicza.

 

W ramach zakładu leczniczego:   Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – lecznictwo stacjonarne, działa 

Szpital Ginekologiczno-Położniczy i Noworodków im. dr med. Sergiusza Mossora z następującymi komórkami organizacyjnymi:

Oddział Ginekologiczno-Położniczy:

- Pododdział Ginekologii Onkologicznej

- Pododdział Patologii Ciąży

- Sala Porodowa

 Oddział Neonatologiczny:

  - Pododdział Patologii Noworodków

Izba Przyjęć,

Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią,

Dział Anestezjologii,

Dział Farmacji,

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej,

Pracownia RTG,

Szkoła Rodzenia.

 

W ramach zakładu leczniczego: Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – lecznictwo ambulatoryjne działają następujące  Poradnie Konsultacyjne:

Poradnia Patologii Noworodków i Wcześniaków,

Poradnia Rehabilitacyjna Wieku Rozwojowego,

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,

Poradnia Patologii Ciąży,

Poradnia Laktacyjna,

Poradnia Ginekologii Onkologicznej.

 

Ponadto w skład Centrum wchodzą komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy niemedyczne, które realizują zadania wyznaczone przez Dyrektora:

Dział Finansowo - Księgowy,

Dział Organizacji  i Nadzoru,

Dział Służb Pracowniczych,

Dział Administracyjno - Gospodarczy,

Radca Prawny,

Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych,

Samodzielne Stanowisko ds. BHP i p. poż,

Samodzielne Stanowisko ds. Jakości

 

Organizację i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w Centrum, a także szczegółową organizację i zakresy działania jednostek i komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

 

ś

Autor: Krzysztof Jaszkowic
Strona dodana przez: Krzysztof Jaszkowic (2015-01-13 09:29:10)
Zredagowana przez: Grzegorz (2017-05-09 16:37:24)