Przejdź do treści

Edukujemy

2019-10-02

Październik jest miesiącem świadomości raka piersi, który jest najczęstszym na świecie nowotworem złośliwym u kobiet. Możliwość jego wyleczenia zależy od stopnia zaawansowania choroby w chwili jej wykrycia. Przy wczesnej diagnozie rak piersi jest całkowicie wyleczalny. Profilaktykę należy rozpocząć od  edukacji, uświadamiania kobiet w jaki sposób powinny dbać o swoje zdrowie, z jakich badań mogą i powinny korzystać. Mając tę świadomość, zaprosiliśmy na spotkania edukacyjne młodzież z liceum. Prowadził je lekarz ginekolog dr n.med. Damian Ziętek.


Profilaktyka w sezonie zakażeń wirusem RS

2019-09-30

Rozpoczynamy realizację programu lekowego  - profilaktyka zakażeń wirusem RS -  w ramach którego od 1 października br. do końca kwietnia 2020 r. dzieci urodzone  przed 32. tygodniem ciąży, czyli przed planowanym terminem, oraz  z dysplazją oskrzelowo – płucną mogą skorzystać z profilaktyki zakażeń wirusem RS realizowanej w ramach powszechnej służby zdrowia. 

 


Akredytacja – nie tylko prestiż

2019-09-26

Kliniczne Centrum uzyskało certyfikat akredytacyjny przyznawany przez Ministra Zdrowia na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej wydanej przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (zajmującego się zewnętrzną oceną pracy szpitali) po weryfikacji standardów przestrzeganych w  szpitalu. Akredytacja jest ważna przez 3 lata (do sierpnia 2022 roku). 

 

 


Dobre relacje z pacjentem - certyfikat

2019-09-25

Otrzymaliśmy certyfikat wieńczący projekt "Dobre relacje z pacjentem", który został zrealizowany przez firmę Next Medica pod Patronatem Honorowym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W ramach kilkumiesięcznego projektu personel medyczny Klinicznego Centrum ukończył szkolenia z zakresu zwiększenia świadomości dot. budowania partnerskich relacji z pacjentami oraz umiejętności komunikacyjnych i postępowania w sytuacjach trudnych. Opinie na temat szpitala były również uzyskiwane poprzez przeprowadzanie telefonicznych wywiadów z pacjentami, którzy wyrazili zgodę na taką rozmowę.