Przejdź do treści

Dieta Mamy

2019-11-13

Rozpoczęliśmy realizację programu pilotażowego Ministerstwa Zdrowia pn. „Standard szpitalnego żywienia kobiet  w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”. Zgodnie z jego założeniami dla kobiet w ciąży i po porodzie (w trakcie hospitalizacji) w jadłospisie np. należy uwzględnić pięć posiłków dziennie. W Klinicznym Centrum standardem pięciu posiłków zostały objęte wszystkie pacjentki bez względu na przyczynę pobytu w szpitalu. W skali roku ze świadczeń udzielanych w naszym szpitalu korzysta w sumie ok. 8 tys. dorosłych pacjentek.


Badania prenatalne

2019-11-12

Zapraszamy na badania prenatalne wykonywane w naszej Poradni Ginekologiczno - Położniczej bez względu na wiek pań.

Do 35. r.ż. badania są wykonywane w ramach programu Opolskie dla Rodziny, natomiast po 35.r.ż. w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Zachęcamy do posłuchania informacji nt. w/w badań w Radio Opole.

 


Dziecięca Opieka Koordynowana

2019-10-18

Dziecięca Opieka Koordynowana (tzw. DOK) działa w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia  na sprawowanie kompleksowej opieki nad ciężko chorymi małymi dziećmi. W tym roku nasze Kliniczne Centrum podpisało go  po raz pierwszy. DOK może być realizowana tylko przez poradnie neonatologiczne funkcjonujące w ramach tej samej struktury co szpitale z oddziałami neonatologicznymi posiadającymi co najmniej III poziom referencyjny.  Takie warunki w województwie opolskim spełnia jedynie nasza placówka.


Edukujemy

2019-10-02

Październik jest miesiącem świadomości raka piersi, który jest najczęstszym na świecie nowotworem złośliwym u kobiet. Możliwość jego wyleczenia zależy od stopnia zaawansowania choroby w chwili jej wykrycia. Przy wczesnej diagnozie rak piersi jest całkowicie wyleczalny. Profilaktykę należy rozpocząć od  edukacji, uświadamiania kobiet w jaki sposób powinny dbać o swoje zdrowie, z jakich badań mogą i powinny korzystać. Mając tę świadomość, zaprosiliśmy na spotkania edukacyjne młodzież z liceów. Prowadził je lekarz ginekolog dr n.med. Damian Ziętek.