Przejdź do treści

––  Utworzenie  ośrodka  diagnostyki niepłodności oraz jego wyposażenie kosztowało  w sumie ponad 3,4 mln zł brutto. Na jego otwarcie, w wyniku konkursu,  otrzymaliśmy pieniądze z Ministerstwa Zdrowia w wysokości ponad 2,7 mln zł. Pozostała kwota ( ponad 693 tys. zł) stanowi wkład własny, przy czym ponad 453 tys. zł  otrzymaliśmy w formie dotacji z budżetu Województwa Opolskiego.  Pieniądze zostały przeznaczone na utworzenie specjalistycznego laboratorium andrologicznego oraz doposażenie ośrodka  w specjalistyczny sprzęt.  -  dodał Edward Puchała. 

Ośrodek diagnostyki  niepłodności został utworzony w ramach Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce, zakładającego utworzenie co najmniej jednego specjalistycznego ośrodka na terenie każdego z województw, zajmującego się kompleksową diagnostyką niepłodności, opieką psychologiczną uczestników programu, a następnie kierowaniem pacjentów do dalszego leczenia w ramach systemu. Utworzenie sieci referencyjnych ośrodków ma na celu zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu diagnostyki oraz leczenia niepłodności. Diagnostyka i leczenie niepłodności jest bezpłatne dla par ubezpieczonych w NFZ. Ze specjalistycznych porad i badań mogą korzystać wszystkie pary, u których przynajmniej od roku występuje problem z poczęciem potomstwa. Nie jest wymagane skierowanie.

 - W ciągu ostatnich dwóch lat w Poradni Patologii Ciąży w Centrum Ginekologii, Położnictwa  i Neonatologii zajmowałam się konsultowaniem pacjentek z zaburzeniami rozrodu, w tym również  z problemem niepłodności. Niepłodność została zdiagnozowana u ponad 160 kobiet. Teraz mamy możliwość szerzej i bardziej kompleksowo zająć się tym problemem w odniesieniu do pary, czyli ustalić  przyczynę problemów  z zajściem w ciążę zarówno po stronie pań, jak i panów. – powiedziała lek. specjalista ginekolog-położnik  Małgorzata Królik. – Pary mogą skorzystać z konsultacji endokrynologicznych, andrologicznych, immunologicznych, psychologicznych oraz genetycznych. W nowo otwartym ośrodku dysponujemy również laboratorium andrologicznym, w którym wykonujemy badanie nasienia. U mężczyzny, w ramach dodatkowych badań, możliwe jest również przeprowadzenie m.in. badań hormonalnych  i ultrasonografii transrektalnej (TRUS). – dodała Małgorzata Królik.

Dane z Ministerstwa Zdrowia

„Według danych Światowej Organizacji Zdrowia około 60-80 mln par na świecie dotkniętych jest stale lub okresowo problemem niepłodności. Przyjmuje się, że w krajach wysoko rozwiniętych problem bezdzietności związany jest głównie z niepłodnością, a problem niepłodności dotyczy 10-15% par w wieku rozrodczym. Problem z poczęciem dotyczy około 20% społeczeństwa w wieku rozrodczym, w Polsce jest to około 1,5 mln par. Co najmniej połowa z nich korzysta z pomocy podstawowej opieki zdrowotnej, a około 60% wymaga specjalistycznego postępowania lekarskiego.”

/ źródło: Minister Zdrowia; Program Polityki Zdrowotnej; Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016 – 2020/

Zakres działalności CGPiN

Do tej pory w naszych poradniach ze specjalistycznej opieki mogły korzystać przede wszystkim kobiety  w ciąży, mogące wykonać m.in. badania prenatalne, echokardiologiczne płodu czy odbyć konsultacje w zakresie patologii ciąży. Cyklicznie odbywają się zajęcia w Szkole Rodzenia, przygotowujące nie tylko do samego porodu, ale również do opieki nad noworodkiem i zmian, powstających w życiu po narodzinach dziecka. W szpitalu, wchodzącym w skład Centrum, odbywał się poród. Wymagające specjalistycznej opieki panie, bądź noworodki, ponownie mogły korzystać  z poradni Centrum (poradni patologii noworodków i wcześniaków; p. rehabilitacyjnej wieku rozwojowego; p. laktacyjnej). Brakowało jeszcze bardzo ważnego elementu, jakim jest pogłębiona diagnostyka w zakresie niepłodności. Z usług Centrum korzystają nie tylko mieszkanki Opolszczyzny, ale również sąsiednich województw.

Informacje w mediach nt. ośrodka:

TVP Opole
Portal ONET
Nowa Trybuna Opolska
Radio Opole
Gazeta Wyborcza - Opole
Radio Doxa
Portal Opole24

 

 


 

 

 

 

 

Aktualność dodana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2018-01-24 12:16:57) , zredagowana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2018-01-25 07:41:50)
Data wydarzenia : 2018-01-24
Data publikacji : 2018-01-24