Przejdź do treści

- Nowy sprzęt na Oddziale Neonatologicznym stanowi  ok. 45 % całej aparatury medycznej wykorzystywanej  na oddziale, na którym przebywają noworodki. Korzystamy teraz z nowocześniejszego i lepszego sprzętu medycznego. Dzięki dotacji zakupiliśmy również  system do nieinwazyjnej kontrolowanej terapii termicznej oraz aparat EEG, których wcześniej nie posiadaliśmy.  – powiedział Edward Puchała Dyrektor Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. –  Do ratowania życia i zdrowia pacjentów potrzebujemy przede wszystkim personelu medycznego, tj. lekarzy i pielęgniarek. Ich praca jest  skuteczniejsza, jeśli mają do dyspozycji nowoczesny sprzęt medyczny.   –  dodał Edward Puchała.                          

Większość nowej aparatury medycznej jest wykorzystywana na Pododdziale Patologii Noworodków, na którym przebywają dzieci przedwcześnie urodzone. Przykładowo w 2017 roku na 3 239 noworodków urodzonych w Szpitalu Ginekologiczno - Położniczym i Noworodków w Opolu, dzieci przedwcześnie urodzone stanowiły  13,3 %.   To one w pierwszych tygodniach życia najbardziej potrzebują nowoczesnego sprzętu medycznego wspomagającego ich funkcje życiowe. – Wcześniaki po urodzeniu mogą ważyć nawet poniżej 1 kilograma. Muszą przebywać  w inkubatorze, ich funkcje życiowe wspomaga i podtrzymuje ta specjalistyczna aparatura. Zmagają się z wieloma problemami zdrowotnymi, do których należą m.in. zaburzenia oddychania, zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność krążenia, niedokrwistość, wady serca i wzroku. W takiej sytuacji nowoczesny sprzęt jest niezastąpiony.  – powiedziała Zofia Kucharska lekarz kierujący Oddziałem Neonatologicznym.

Dzieci przedwcześnie urodzone wymagają specjalistycznej opieki, którą zapewnia im nasze Centrum począwszy od pierwszych chwil od urodzenia, gdzie są objęte fachową opieką, a skończywszy na etapie, gdy już opuszczają szpital i przez kolejne lata są objęte specjalistyczną opieką w naszych poradniach, w których zespół lekarzy czuwa nad ich prawidłowym rozwojem. 

– Dzisiejsza opieka medyczna nad najmłodszymi jest na bardzo wysokim poziomie, ale zawsze warto dbać o jeszcze lepszy sprzęt. Cieszę się, że opolski szpital właśnie taki sprzęt otrzymał. Doposażenie szpitali plus program wsparcia dzieci w ramach programu „Opolskie dla Rodziny”, jaki oferujemy – czyli  możliwości szczepień, badań prenatalnych, rehabilitacji czy szkół rodzenia – to coraz lepsza opieka nad najmłodszymi w regionie – mówi wicemarszałek województwa Roman Kolek.

Suma dofinansowania, jaką jedynie w 2017 roku CGPiN w Opolu otrzymało z budżetu Województwa Opolskiego wynosi ponad 490 tys. zł. W tej kwocie znajduje się zarówno dotacja na pokrycie wkładu własnego dla projektu  pn. Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2  ( projekt realizowany w ramach RPO WO 2014-2020),  wkładu własnego dla Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce (Program Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia), jak również refundacja kosztów kształcenia pracowników wykonujących zawody medyczne. – Dotacje, jakie otrzymujemy z budżetu Województwa Opolskiego mają bezcenną wartość. Nie moglibyśmy uczestniczyć w projektach realizowanych oraz finansowanych z funduszy unijnych czy Ministerstwa Zdrowia bez wkładu własnego.  Zrozumienie oraz wsparcie finansowe ze strony Urzędu Marszałkowskiego powoduje, że możemy zgłaszać swój akces do licznych projektów, którego beneficjentami są mieszkańcy Opolszczyzny.  Poszerzamy zakres oraz standard bezpłatnej opieki medycznej, z której korzystają przede wszystkim  Opolanie. – podkreślił  Edward Puchała.


Wykaz nowego sprzętu na Oddziale Neonatologicznym  -- 63 szt.

 • Inkubator zamknięty do intensywnej opieki  - 1 szt.
 • Inkubator zamknięty do podstawowej opieki  - 16 szt.
 • Inkubator otwarto-zamknięty (hybrydowy) – 1 szt.
 • Respirator – 1 szt.
 • Kardiomonitor wieloczynnościowy – 7 szt.
 • Infant flow – 4 szt.
 • Pompa infuzyjna  dwustrzykawkowa – 24 szt.
 • Aparat USG z kolorowym Dopplerem – 1 szt.
 • Stanowisko do resuscytacji  - 4 szt.
 • Aparat EEG- 1 szt.
 • System do nieinwazyjnej kontrolowanej terapii termicznej – 1 szt.
 • Lampa do fototerapii  - 2 szt.


Informacje w mediach:
ONET
Gazeta Wyborcza Opole
Nowa Trybuna Opolska
Radio Doxa
TVP Opole
Radio Opole
Portal Opole24
Gazeta Wyborcza

Aktualność dodana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2018-02-09 11:35:39) , zredagowana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2018-02-12 07:40:20)
Data wydarzenia : 2018-02-09
Data publikacji : 2018-02-09

Galerie zdjęć