Przejdź do treści

Zofia Kucharska, lekarz kierujący Oddziałem Neonatologicznym w CGPiN,
konsultant wojewódzki ds. neonatologii

 „Program lekowy „Profilaktyka zakażeń wirusem RS” adresowany jest do dzieci przedwcześnie urodzonych oraz z dysplazją oskrzelowo – płucną. Lek ten refundowany jest przez Ministerstwo Zdrowia tylko dla dzieci zakwalifikowanych do programu wg szczegółowych kryteriów, które zatwierdza sam minister. W tym roku warunki kwalifikacji dzieci zostały rozszerzone o wcześniaki urodzone między 28 a 32 tygodniem ciąży. Jest to szczególnie ważne, gdyż wirus RS jest przyczyną wielu groźnych dla wcześniaków infekcji górnych dróg oddechowych. Może doprowadzić nawet do ich śmierci (tylko w 2017 r. zmarło z tego powodu 6 maluszków).  W ramach profilaktyki każdy zakwalifikowany wcześniak ( udział w programie zatwierdza konsultant wojewódzki w dziedzinie neonatologii w porozumieniu z konsultantem krajowym na podstawie dokumentacji) otrzymuje 3 - 5 dawek Synagisu w odstępach miesięcznych w sezonie zakażeń wirusem RS trwającym od 1 października do 30 kwietnia. Immunizację przeprowadza się jednorazowo i należy ją rozpocząć przed ukończeniem 1 r.ż. Oczywiście ostateczna decyzja czy dziecko skorzysta z leku zawsze należy do rodziców, niemniej jednak jest to bezpieczna i skuteczna forma profilaktyki u dzieci przedwcześnie urodzonych.”  

 

Edward Puchała Dyrektor CGPiN 

„Mamy już blisko 10-letnie doświadczenie związane z profilaktyką zakażeń wirusem RS. W naszym szpitalu, wchodzącym w skład Centrum, przychodzi na świat większość wcześniaków z województwa opolskiego, zatem rozpoczynamy podawanie leku Synagis jeszcze podczas ich pobytu w szpitalu. Do programu kwalifikowane są też noworodki urodzone w innych szpitalach na Opolszczyźnie i odpowiadające obowiązującym kryteriom.  Mając stały kontakt z pacjentami przedwcześnie urodzonymi doskonale zdajemy sobie sprawę jak bardzo ten lek jest potrzebny i skuteczny.  Stąd też poza grupą 68 dzieci, które od października ubiegłego roku rozpoczęły immunoprofilaktykę,  na podawanie leku Synagis zdecydowaliśmy się także w ramach  projektu „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego,  profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPO WO na lata 2014 - 2020.  W ramach projektu skorzystało z niego  w sumie  4 dzieci.  W tym przypadku lek został przeznaczony dla dzieci urodzonych w terminie, ale z istotną hemodynamiczną wrodzoną wadą serca. Ministerialny program nie przewiduje podawania Synagisu  u  dzieci z wadą serca, choć w przyszłości i one mogą być objęte programem,  dlatego postanowiliśmy sfinansować  go u czworga dzieci z funduszy unijnych. Aktualnie koszt profilaktyki u jednego pacjenta wynosi ok. 10-25 tys. zł.”

 

Lek. neonatolog Małgorzata Gawor, kierownik Poradni Neonatologicznej w CGPiN

„Dzieci przedwcześnie urodzone dużo bardziej są narażone na choroby i powikłania, ponieważ ich organizm przed narodzinami nie został w pełni przygotowany do życia poza łonem matki. Jednym z zagrożeń dla ich zdrowia i życia jest  zakażenie układu oddechowego, wywołane przez wirus  RSV (Respiratory Syncytial Virus), utrudniające oddychanie i mogące prowadzić nawet do śmierci. Dzieci urodzone w terminie oraz dorośli znacznie lepiej radzą sobie z tym zakażeniem, nie wiedząc nawet, że choroba jest wywołana wirusem RS. Co ważne, na ten konkretny wirus nie można dziecka zaszczepić, jedyną formą profilaktyki jest comiesięczne podawanie leku Synagis, zawierającego przeciwciała. U dzieci, które go otrzymują, nie będzie on stanowił zagrożenia  życia i z pewnością przynajmniej złagodzi przebieg ewentualnej choroby.”

 

W Centrum Ginekologii lek Synagis podawany jest w Pododdziale Patologii Noworodków oraz w Poradni Neonatologicznej.  

Do programu lekowego „Profilaktyka zakażeń wirusem RS” kwalifikowane są dzieci, które:

  • w momencie rozpoczęcia immunizacji nie ukończyły 1 r.ż.  i spełniają następujące kryteria: wiek ciążowy równy lub poniżej 28 tygodnia lub dysplazja oskrzelowo – płucna,
  • w momencie rozpoczęcia immunizacji nie ukończyły 6 m.ż. i spełniają kryterium: wiek ciążowy 29-32 tygodni.

 

Radio Opole

Radio Doxa

Rynek Zdrowia

NTO

Radio Doxa

 

 

Aktualność dodana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2019-01-17 07:43:47) , zredagowana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2019-02-07 14:30:31)
Data wydarzenia : 2019-01-17
Data publikacji : 2019-01-17