Przejdź do treści

Neonatolog to lekarz specjalizujący się w diagnostyce i leczeniu noworodków ( czyli do ukończenia 28. dnia życia). Lekarz neonatolog udzielający u nas porad w ramach projektu jest także pediatrą.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z porady, proszone są o bezpośredni kontakt z lek. neonatologiem, pediatrą Klaudią Woźniak - tel.  605 821 011; email: klaudia.wozniak.opole@gmail.com  lub  z Poradnią Neonatologiczną  - tel. 77 454 54 01 wew. 611

 

Porady są udzialane w ramach projektu "Koordynowanie i kompleksowego wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2" współfinansowanego przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO na lata 2014 - 2020.

Trzeba tylko spełnić dwa warunki:

  • mieszkać na terenie powiatów: nyskiego, prudnickiego, opolskiego oraz m. Opola
  • spodziewać się dziecka lub być rodzicem dziecka do lat 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualność dodana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2019-01-25 12:56:49) , zredagowana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2019-01-25 13:09:34)
Data wydarzenia : 2019-01-25
Data publikacji : 2019-01-25