Przejdź do treści

 - Lek Olaparyb dla pacjentów z zaawansowanym nowotworem jajnika jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia od września 2016 roku, natomiast badania genetyczne w kierunku mutacji w genach BRCA 1 oraz BRCA 2, których wykonanie jest bezwzględnym warunkiem refundacji leku Olaparyb, od stycznia bieżącego roku.  Jest to zatem nowe świadczenie nie tylko w naszej ofercie kompleksowej opieki, w tym przypadku nad pacjentkami z rozpoznaniem nowotworu złośliwego jajnika, ale w całym kraju. Pacjentki naszej kliniki z rozpoznaniem nowotworu złośliwego jajnika, opuszczając szpital, będą dysponować tymi niezbędnymi do refundacji leku Olafaryb badaniami. – powiedział Edward Puchała Dyrektor Klinicznego Centrum.

Miesięczny koszt leczenia Olaparybem jest wyceniany na ok. 24 tys. zł.

U których pacjentek Klinicznego Centrum mogą być wykonane badania genetyczne w kierunku mutacji w genach BRCA 1 oraz BRCA 2? Jak przebiega takie badanie, a następnie leczenie?

- Badania genetyczne mogą być wykonane u pacjentek skierowanych do naszego Klinicznego Centrum  z podejrzeniem nowotworu jajnika. Po wykonaniu zabiegu operacyjnego (usunięciu guza), materiał pooperacyjny jest wysyłany do pracowni histopatologicznej. W przypadku rozpoznania nowotworu złośliwego, zlecamy wykonanie badań genetycznych w kierunku mutacji w genach BRCA 1 oraz BRCA 2. Pacjentki, u których wynik testu genetycznego jest dodatni, są kierowane pod kontrolę poradni onkologicznych, w których są objęte specjalistycznym leczeniem.  – wyjaśnił dr n.med. Paweł Gębka zastępca ordynatora w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym szpitala wchodzącego w skład Klinicznego Centrum.

Jedynie w 2018 roku u 14 pacjentek Klinicznego Centrum zdiagnozowano nowotwór złośliwy jajnika. Wykonanie badań genetycznych w ramach hospitalizacji jest możliwe od 1 stycznia 2019 roku.

Bezwzględnym warunkiem refundacji leczenia Olaparybem przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach programu lekowego "Leczenie podtrzymujące Olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej (ICD-10 C56,C57,C48)" jest wykonanie w/w badań genetycznych.

/ „Skrót BRCA1 i BRCA2 jest to oznaczenie genów, których mutacja, czyli zmiana, prowadzi do nadmiernego podziału komórek. Namnożenie się tych komórek może prowadzić do rozwoju raka piersi lub raka jajnika. Zarówno mutacja genu BRCA1, jak i BRCA2 odpowiada za predyspozycję do dziedziczenia raka piersi.” /

 

Napisali o nas:

Gazeta Wyborcza - Opole

ONET

Rynek Zdrowia

NTO

 

 

Aktualność dodana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2019-03-15 11:40:25) , zredagowana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2019-03-20 07:53:06)
Data wydarzenia : 2019-03-15
Data publikacji : 2019-03-15