Przejdź do treści

Spotkanie jest realizowane w ramach projektu "Koordynowanie i kompleksowego wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2" współfinansowanego przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO na lata 2014 - 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualność dodana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2019-04-03 10:55:02) , zredagowana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2019-04-03 11:51:30)
Data wydarzenia : 2019-04-15
Data publikacji : 2019-04-03