Przejdź do treści

Umowa z   Uniwersytetem Medycznym ma inny zakres niż z dwiema poprzednimi uczelniami, których studentom umożliwiamy nabycie doświadczenia zawodowego poprzez odbywanie praktyk i staży.  Współpraca z wrocławską uczelnią ma charakter ściśle naukowy, polegający na współpracy naszych laboratoriów: Laboratorium Diagnostyki Niepłodności Klinicznego Centrum z Katedrą i Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej wrocławskiej uczelni.  Nasze laboratoria wspólnie prowadzą  m.in. badania naukowe oraz  projekty naukowo – badawcze dotyczące leczenia niepłodności wynikającej z przyczyn idiopatycznych oraz autoimmunologicznych. Nazwa Kliniczne Centrum zobowiązuje do pewnego standardu we wszystkich obszarach działalności, w tym uczestnictwa w projektach naukowych i  badawczych.  – powiedział Edward Puchała Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i  Neonatologii w Opolu.

Zakres badań wykonywanych przez obie strony dotyczy „Analizy biomarkerów plazmy nasienia w  aspekcie męskiej płodności”. Jest on realizowany pod opieką merytoryczną dr hab. n. med. Ewy Kratz, kierownika Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, natomiast ze strony Klinicznego Centrum osobą odpowiedzialną za realizację umowy i współpracę naukową odpowiada dr n. med. Iwona Gilowska, kierownik Laboratorium Diagnostyki Niepłodności.

 - Niepłodność męska urasta obecnie do rangi problemu społecznego, gdyż wg danych WHO co kilka lat wartości referencyjne prawidłowego nasienia ulegają obniżeniu. Wyniki badań wskazują, że populacja nie spełnia kryteriów ustalonych wcześniej. Program badań obejmuje poszukiwania markerów biochemicznych niepłodności męskiej w obrębie plazmy nasienia, to jest wydzielin gruczołów i komórek traktu rozrodczego, z wyłączeniem plemników. Wyniki badań będą mogły wspomagać laboratoryjną diagnostykę męskiej niepłodności. – powiedziała dr hab. Ewa Kratz.  

 - Współpraca z wrocławskim ośrodkiem jest ogromną szansą na rozwój naukowy naszego Laboratorium z uwagi na ogromne doświadczenie w tematyce niepłodności męskiej Pani Prof. Ewy Kratz. Natomiast nasz ośrodek stanowi źródło cennego materiału badawczego ze względu na swoją specyfikę. Dzięki kompleksowej diagnostyce niepłodności realizowanej w naszym Referencyjnym Ośrodku Diagnostyki i Leczenia Niepłodności polegającej m.in. na analizie zarówno gospodarki hormonalnej, jak i wysoce specjalistycznemu badaniu seminogramu, między innymi fragmentacji DNA, czy testów MAR, zdiagnozowanie potencjalnej przyczyny niepłodności męskiej staje się bardzo prawdopodobne - powiedziała dr Iwona Gilowska.

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu współpracuje także z Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową  w Opolu w zakresie kształcenia kadry medycznej, tj. położnych i pielęgniarek oraz z Uniwersytetem Opolskim w zakresie kształcenia studentów kierunku lekarskiego. W skali roku praktyki oraz staże studenckie w Klinicznym Centrum  odbywa ok. 200 studentów pielęgniarstwa i położnictwa PMWSZ. Pierwsze praktyki odbyło u nas także  kilkunastu studentów kierunku lekarskiego UO.

Napisali o nas:

Rynek Zdrowia

O powiecie INFO

Aktualność dodana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2019-08-13 07:53:47) , zredagowana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2019-08-14 14:52:47)
Data wydarzenia : 2019-08-13
Data publikacji : 2019-08-13