Przejdź do treści

Dr n. med. Paweł Gębka  - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ginekologii onkologicznej

  • specjalista ginekolog położnik, specjalista ginekologii onkologicznej
  • zastępca lekarza kierującego Oddziałem Ginekologiczno – Położniczym - Pododdział Ginekologii Onkologicznej

Lekarz Paweł Gębka w Klinicznym Centrum pracuje od 1996 r., specjalizację w zakresie ginekologii onkologicznej uzyskał w 2012 r.  W województwie opolskim jest jednym z kilku lekarzy ginekologów specjalizujących się w ginekologii onkologicznej. – Powołanie na funkcję Konsultanta Wojewódzkiego traktuję jako zaszczyt, ale też formę kolejnego wyzwania w karierze zawodowej. Funkcja konsultanta z pewnością pozwoli mi na szersze spojrzenie na problematykę chorób ginekologii onkologicznej. Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że obecnie mamy do czynienia z tendencją wzrostową w zakresie zachorowań na raka endometrium, natomiast z drugiej strony widać efekty w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy, który wykryty na wczesnym etapie jest całkowicie wyleczalny. Panie korzystają z badań profilaktycznych i  zachorowalność w tym zakresie spadła. Konsultant wojewódzki współpracuje z konsultantem krajowym, zatem po upływie stosownego czasu, gdyż dopiero zostałem powołany na funkcję konsultanta, będziemy mogli m.in. porównać jak ta dziedzina medycyny na terenie województwa wypada w odniesieniu do skali kraju, jakie są potrzeby i wyzwania. – powiedział lek. Paweł Gębka.

 

Marcin Pasternok – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie perinatologii

  • specjalista ginekolog położnik, specjalista perinatolog

Lek. Marcin Pasternok został pierwszym w województwie opolskim konsultantem w dziedzinie perinatologii.  W Klinicznym Centrum  pracuje od 2006 r., specjalizację z perinatologii uzyskał w 2018 roku.  – Zgodnie z zaleceniami Konsultanta Krajowego specjaliści perinatolodzy powinni być zatrudnieni w każdym szpitalu z oddziałem ginekologiczno  - położniczym posiadającym co najmniej II stopień referencyjności. Uważam, że jest to słuszne założenie. Perinatologia jest dziedziną medycy koncentrującą się na diagnostyce schorzeń kobiet ciężarnych, płodu i noworodka, zatem w szpitalach, w których rodzą kobiety z ciążą zagrożoną zatrudnianie lekarzy specjalizujących się w perinatologii jest jak najbardziej uzasadnione. Aktualnie tylko Kliniczne Centrum, legitymujące się najwyższym w województwie, czyli III stopniem referencyjności, zatrudnia dwóch lekarzy z tą specjalizacją. Większa znajomość patologii ciąży powoduje, że pacjentki o wysokim zagrożeniu ciąży, jej patologicznym przebiegu, gdzie występuje bardzo wysokie ryzyko  urodzenia wcześniaka  mają zapewnioną jeszcze lepszą opiekę medyczną. Specjalizacja  z perinatologii pozwala również na wykonywanie zabiegów wewnątrzmacicznych. Do tej pory, w przypadku konieczności wykonania zabiegów w okresie prenatalnym, pacjentka musiała być kierowana do specjalistycznych placówek z innych województw. Wkrótce nie powinno być już takiej potrzeby, część zabiegów będzie wykonywana w Klinicznym Centrum. Funkcję konsultanta wojewódzkiego traktuję jako zaszczyt, wyróżnienie. W porozumieniu z konsultantem krajowym będę wypełniał obowiązki wynikające z tej funkcji. - powiedział lek. Marcin Pasternok.

 

Katarzyna Krygier – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego

  • położna specjalistka
  • położna koordynująca na Sali Porodowej

Położna Katarzyna Krygier pracuje w Klinicznym Centrum od 1992 r. – Swój zawód bardzo kocham i widzę wiele możliwości do działania w zakresie opieki okołoporodowej. Problemów w tej grupie zawodowej jest bardzo dużo. Mam na myśli m.in. lukę pokoleniową wśród położnych gotowych podjąć pracę. Zdecydowanie należy wpierać, budować strategię na rzecz rozwoju zawodu, gdyż aktywnych zawodowo położnych cały czas brakuje. Ponadto moją rolą jako konsultanta wojewódzkiego będzie m.in. nadzór nad respektowaniem przez zakłady opieki zdrowotnej standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, obowiązującego od początku br. zarówno w zakresie spełniania warunków lokalowych, doskonalenia zawodowego, jak również udzielanych świadczeń. Ważnym aspektem pracy konsultanta jest również prowadzenie statystyk z danej dziedziny, gdyż stanowią one podstawę do odniesień i porównań w skali kraju. – powiedziała Katarzyna Krygier.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia do obowiązków konsultantów wojewódzkich należy m.in. sporządzanie opinii oraz przeprowadzanie kontroli zakładów opieki zdrowotnej dot.  realizacji doskonalenia zawodowego m.in. lekarzy oraz osób wykonujących inne zawody medyczne,  dostępności do świadczeń zdrowotnych, wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej; wydawanie opinii o stosowanym postępowaniu diagnostycznym, leczniczym i pielęgnacyjnym;  sporządzenie corocznego raportu dokumentującego realizację zadań i uprawnień w zakresie obejmującym reprezentowaną przez konsultanta wojewódzkiego dziedzinę medycyny, farmacji lub inną dziedzinę mającą zastosowanie w ochronie zdrowia.

INS

 

Aktualność dodana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2019-09-16 12:28:43) , zredagowana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2019-10-03 11:51:47)
Data wydarzenia : 2019-09-02
Data publikacji : 2019-09-16