Przejdź do treści

Warto nadmienić, że nasze Kliniczne Centrum  na bieżąco monitoruje opinie pacjentek na temat jakości hospitalizacji, które są podstawą do wprowadzania zmian w działalności placówki. Pacjentki otrzymują ankietę obejmującą ok. 40 pytań dot. różnych aspektów związanych  z pobytem w szpitalu, m.in. opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, życzliwości personelu, czystości itd. Na podstawie ok. 2 tys. otrzymanych ankiet w 2018 r., można uzyskać informację, że 90 – 95 proc. pacjentek ocenia szpital bardzo dobrze lub dobrze.

INS

 

 

 

Aktualność dodana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2019-09-26 07:56:54) , zredagowana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2019-10-03 10:49:38)
Data wydarzenia : 2019-09-25
Data publikacji : 2019-09-25