Przejdź do treści





 - Koordynowaną opieką mogą być objęte dzieci do lat 3, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenia, albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.  Są nią również objęte  noworodki urodzone przedwcześnie przed ukończeniem 33. tygodnia ciąży z bardzo małą masą urodzeniową. Narodowy Fundusz Zdrowia nie przewiduje limitów dotyczących ilości dzieci, które mogą skorzystać z koordynowanej opieki w ramach DOK, zatem będziemy mogli nią objąć wszystkie zakwalifikowane do programu dzieci. – powiedział Edward Puchała Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

Leczenie dziecka w ramach DOK jest planowane oraz koordynowane przez pracowników naszej Poradni Neonatologicznej, której kierownikiem jest specjalista pediatrii i neonatologii Małgorzata Gawor.

- Poradnia Neonatologiczna specjalizuje się w opiece medycznej nad dziećmi przedwcześnie urodzonymi, które po zakończeniu hospitalizacji kierowane są do naszej poradni. Część z nich będzie z niej korzystała na dotychczasowych zasadach, dla części  -  po zakwalifikowaniu do programu - zakres specjalistycznej opieki może być rozszerzony o dodatkowe konsultacje, badania, których – z powodu stanu zdrowia -  mogą wymagać  niektóre maluszki.  Kwalifikacja dzieci, które mogą skorzystać z pakietu świadczeń realizowanych w ramach Dziecięcej Opieki Koordynowanej oraz zakres i zasady muszą być zgodne z  wytycznymi ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Dla każdego dziecka zakwalifikowanego do programu  lekarz prowadzący  - neonatolog lub pediatra - współpracujący ze specjalistycznym zespołem  ( w dziedzinie neurologii dziecięcej, rehabilitacji medycznej, okulistyki, kardiologii dziecięcej, otorynolaryngologii dziecięcej, audiologii, ortopedii, endokrynologii, chirurgii dziecięcej, neurochirurgii oraz psychologa, logopedy,  dietetyka, doradcy laktacyjnego) zaplanuje indywidualny plan leczenia, opieki i rehabilitacji.  Opieka może być sprawowana do 3. roku życia dziecka, przy czym po upływie każdego roku lekarz prowadzący w porozumieniu ze specjalistycznym zespołem podejmie decyzję o jej kontynuacji, bądź zakończeniu. Kompleksowa  opieka nad dzieckiem,  w pełni dostosowana do konkretnego schorzenia, ma na celu całkowite wyeliminowanie zaburzeń i jego dalszy normalny rozwój lub zapobieganie utrwaleniu się niepełnosprawności i  dalszy, względnie prawidłowy rozwój z koniecznością tylko niewielkiej pomocy terapeutycznej. – wyjaśniła lek. Małgorzata Gawor.

INS

Napisali o nas:

Rynek Zdrowia

ONET

NTO

Radio Doxa

GW Opole

O powiecie Info

Radio Opole

Aktualność dodana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2019-10-18 08:55:05) , zredagowana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2019-10-24 07:55:54)
Data wydarzenia : 2019-10-18
Data publikacji : 2019-10-18