Przejdź do treści

Podczas wizyty na Opolszczyźnie Pani Magali Lenoel odwiedziła placówki wdrażające projekty z zakresu kwestii społecznych, konkretnie matki i dziecka. Centrum poza obecnie realizowanym projektem pn. „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, korzystało już z funduszy unijnych m.in. RPO na lata 2007- 2013, Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014  i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Aktualność dodana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2017-09-28 14:29:37) , zredagowana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2017-09-29 12:01:14)
Data wydarzenia : 2017-09-28
Data publikacji : 2017-09-29