E Pacjent Ginekologia Opole 2022v2

УкраїнськаEnglishPolski
by Transposh - translation plugin for wordpress

Diagnostyka rozwoju dziecka na światowym poziomie

Kliniczne Centrum rozszerzyło pakiet bezpłatnych badań diagnostycznych rozwoju dziecka o badanie dzieci z użyciem Skali Bayley IV, adresowanego do dzieci w wieku od 10 do 24 miesięcy. Badania są wykonywane w ramach projektu „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki   i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 „Bardzo się cieszymy, że dzięki funduszom unijnym nasi pacjenci mogą korzystać ze standardów i  metod diagnostycznych stosowanych na całym świecie.  Włączenie Skali Bayley-IV w praktykę kliniczną dla pacjentów korzystających z oferty Klinicznego Centrum jest niezwykle cenne, tym bardziej, że obecnie jesteśmy pierwszą placówką w Polsce, która korzysta z najnowszej, IV wersji skali, oraz jedyną placówką w województwie opolskim, gdzie standard ten zostaje wprowadzony. W Klinicznym Centrum badanie przeprowadzają nasi psychologowie, którzy odbyli szkolenie w Addenbrooke’s Hospital w Cambridge organizowane przez Cambridge Perinatal Group (Wielka Brytania).” – powiedziała Małgorzata Sobel Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

Jak informują psychologowie Joanna Wawrzyniak oraz Wiktoria Kubiec: „Skala Bayley jest narzędziem stosowanym w diagnozie rozwoju psychoruchowego dzieci, jako tzw. „złoty standard”. Oznacza to, że skala wskazywana jest jako narzędzie, po które warto sięgnąć w pierwszej kolejności, szczególnie badając poziom rozwoju dzieci obciążonych wcześniactwem, deficytami rozwojowymi lub innymi trudnościami, jak np. zaburzenia przywiązania, zaburzenia integracji sensorycznej czy trudności w karmieniu. Wysoka wartość diagnostyczna skali związana jest ze specyfiką jej konstrukcji, warunkami badania oraz jakością informacji zwrotnej o rozwoju dziecka udzielanej rodzicowi, a co za tym idzie, jest przydatna w procesie planowania oddziaływań terapeutycznych i, jak pokazują badania, stanowi wartość prognostyczną dla przyszłego rozwoju dziecka. Jest obecnie jednym z najczęściej stosowanych narzędzi diagnostycznych do oceny wczesnego rozwoju zarówno w praktyce klinicznej, jak i w badaniach naukowych na świecie.

Pełna skala składa się z pięciu części, które badają rozwój dziecka w obszarze zdolności poznawczych, językowych, ruchowych, społeczno-emocjonalnych oraz zachowań adaptacyjnych dziecka.

  1. Rozwój dziecka w sferze poznawczej – gdzie ocenia się umiejętność zabawy, reakcję na nowość, zdolność do habituacji, czyli wygaszania reakcji na obiekty sobie znane, pamięć, umiejętność rozwiązywania problemów oraz szybkość wykonywania zadań.
  2. Rozwój dziecka w sferze językowej sprawdzany jest w dwóch obszarach. Pierwszy z nich to tzw. komunikacja receptywna, czyli umiejętność rozumienia mowy i właściwe reagowanie na polecenia werbalne podawane przez dorosłych. Drugi obszar to tzw. komunikacja ekspresywna, która mierzy kompetencje językowe dziecka w postaci aktywnego posługiwania się mową.
  3. Rozwój dziecka w obszarze motorycznym dotyczy rozwoju fizycznego i umiejętności związanych z ruchem. W skład tej części badania zalicza się badanie funkcji tzw. motoryki małej, kiedy to oceniamy poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej, manipulacji zabawkami i jakość chwytu precyzyjnego, oraz tzw. motoryki dużej, rozumianej jako jakość ruchów ciała, kontrola postawy i lokomocja.
  4. Rozwój dziecka w obszarze społeczno-emocjonalnym dotyczy takich umiejętności, jak samoregulacja, zainteresowanie światem, potrzeba nawiązania kontaktu z drugim człowiekiem, zaangażowanie w relację, czy używanie emocji jako środka komunikacji z innymi i sygnalizowania potrzeb.
  5. Obserwacja i rejestrowanie zachowań adaptacyjnych. W tym obszarze, wspólnie z rodzicem lub opiekunem dziecka, poddaje się ocenie zachowania dotyczące komunikacji, współżycia w rodzinie i środowisku zewnętrznym, zachowań dotyczących zdrowia, życia domowego, samoobsługi i zabawy.

W czasie badania dziecku towarzyszy rodzic, dzięki czemu może ono poczuć się bezpiecznie, a ścisła współpraca rodzica z osobą przeprowadzającą badanie zapewnia zachowanie najwyższych standardów. Większość zadań w trakcie badania przyjmuje formę zabawy, która toczy się według specjalnie stworzonego scenariusza. Integralną częścią badania jest pogłębiony wywiad psychologiczny z rodzicem oraz analiza dokumentacji medycznej.  Interpretacja wyników badania i opracowywany raport ujmują rozwój dziecka globalnie i indywidualnie, porównując go jednocześnie z tzw. normami czyli oczekiwaniami stawianymi przed dziećmi w zależności od ich wieku.

Przygotowując się do badania warto, by rodzic zwrócił uwagę na takie kwestie jak zmęczenie dziecka, jego nastrój i ogólne samopoczucie oraz kondycja zdrowotna. Dziecko w dniu badania powinno być zdrowe, nie bezpośrednio po rekonwalescencji po chorobie infekcyjnej i wypoczęte.” – podsumowują psychologowie z Klinicznego Centrum.

Pozostały zakres projektu oraz udzielanych świadczeń:
W ramach bloku: „Poprawa jakości opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu”, mieszkańcy województwa opolskiego mogą korzystać z:

  1. Badań prenatalnych  – dla kobiet  wieku  do 35 lat
  2. Mobilnej opieki okołoporodowej, czyli szkół rodzenia, opieki położnej środowiskowej, poradni laktacyjnej,  wczesnej  rehabilitacji kobiet  po porodzie, wsparcia kobiet po ciąży mnogiej.
  3. Poradnictwa specjalistycznego dla rodziców, czyli poradnictwa: neonatologa, prawnika, neurologopedy, fizjoterapeuty, psychologa, pielęgniarki neonatologicznej, pielęgniarki i położnej w zakresie udzielania pierwszej przedmedycznej pomocy noworodkowi oraz dietetyka.

W ramach bloku: „Ochrony zdrowia dziecka w kierunku wsparcia jego rozwoju psychospołecznego” mogą korzystać z:

  1. Pogłębionej diagnostyki  rozwoju (psychomotorycznego) dziecka za pomocą metod: Skala Brazeltona, Metoda Prechtla, Ocena Rozwoju Dziecka wg Kamieni Milowych, Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa.
  2. Niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – diagnostyka pediatryczna, neurologopedyczna, fizjoterapeutyczna, a także wykorzystanie takich metod jak: diagnoza SI, skale rozwoju Bayley, karty oceny rozwoju psychoruchowego, badanie USG   przezciemiączkowe lub jamy brzusznej .

Wartość projektu: 7 773 420,42 zł
Dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej: 6 607 407, 35 zł

Kontakt dla zainteresowanych świadczeniami:

Badania prenatalne – Poradnia  Ginekologiczno  – Położnicza Klinicznego Centrum 

tel. 77 454  54  01 wew. 661
tel. kom. 533 722 106

Partner projektu:
Femmina  Centrum Medyczne Mączka Pasternok Ziętek Spółka Partnerska
tel. 531 411 612

Mobilna opieka okołoporodowa oraz poradnictwo dla kobiet z zakresu fizjoterapii okołoporodowej
PROMEDIC
tel. 506 174 008

Pozostałe porady i badania – Poradnia Neonatologiczna Klinicznego Centrum
tel. 77 454 54 01 wew. 611 lub 77  434  06  82
tel. kom. 534 084 542
Szkoła Rodzenia – tel. 531 600 920

Strona poświęcona świadczeniom udzielanych w ramach w/w projektu:  http://dlarodziny-ginekologia.opole.pl

© Kliniczne Centrum Ginekologii,Położnictwa i Neonatologii w Opolu

45-066 Opole
ul. W.Reymonta 8


by Transposh - translation plugin for wordpress

Kontakt