E Pacjent Ginekologia Opole 2022v2

УкраїнськаEnglishPolski
by Transposh - translation plugin for wordpress

Konkurs do składania ofert w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 „Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2” dotyczącego: Niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – profilaktyczne badanie USG dzieci do lat 2

Konkurs do składania ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 „Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2” dotyczącego: Niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – profilaktyczne badanie USG dzieci do lat 2 (1 r.ż.- USG przezciemiączkowe lub jamy brzusznej, 2 r.ż. – USG jamy brzusznej)

Unia

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
45-066 Opole, ul. Reymonta 8

działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).

ogłasza konkurs i zaprasza

do uczestniczenia i składania ofert w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 „Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2” dotyczącego:

Niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – profilaktyczne badanie USG dzieci do lat 2
(1 r.ż.- USG przezciemiączkowe lub jamy brzusznej, 2 r.ż. – USG jamy brzusznej).

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie
do dnia 1 grudnia 2022 roku do godz. 9:00
w sekretariacie Szpitala Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków w Opolu ul. Reymonta 8. 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Klinicznego Centrum dnia 1 grudnia 2022 roku o godz. 10:00.

Szczegóły konkursu w załącznikach poniżej:

Ogłoszenie o konkursie
Szczegółowe warunki konkursu ofert (SWKO)
Formularz ofertowy
Załącznik do formularza ofertowego
Projekt umowy
Ogłoszenie o wyborze

© Kliniczne Centrum Ginekologii,Położnictwa i Neonatologii w Opolu

45-066 Opole
ul. W.Reymonta 8


by Transposh - translation plugin for wordpress

Kontakt