E Pacjent Ginekologia Opole 2022v2

УкраїнськаEnglishPolski
by Transposh - translation plugin for wordpress

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych wraz z transportem

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, 45-066 Opole, ul. Reymonta 8 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Klinicznego Centrum Ginekologii, Położniczego i Neonatologii w Opolu w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych wraz z transportem.

Ogłoszenie z dnia 01.10.2021 r-sig
Szczegółowe warunki konkursu ofert – przedmiot zamówienia
Formularz ofertowy
Formularz ofertowy – załącznik nr 1 – zestawienia badań do umowy
Formularz ofertowy – załącznik nr 2 – oświadczenie o polisie OC
Formularz ofertowy – załącznik nr 3 – oświadczenie o niezaleganiu z opłatami
Wykaz danych teleadresowych do przekazania wyników badań
Wykaz pracowników z dostępem do wyników HP
Wzór umowy
Wzór umowy – załącznik nr 1 ceny
Wzór umowy – załącznik nr 1a, 1b, 1c zestawienia badań
Wzór umowy – załącznik nr 2  – porozumienie
Wzór umowy – załącznik nr 3 lista pracowników

Oferty należy składać do 15.10.2021 r. do godz. 8.00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu postanowiło udzielić zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych wraz z transportem oferentowi:

DIAGNOSTYKA Consilio Sp. z o. o

  1. Kosynierów Gdyńskich 61A

93-357 Łódź

Opole, dnia 21.10.2021 r.

Wynik – Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych

W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu skargi oferent może złożyć do Dyrektora Klinicznego Centrum umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu. Dyrektor Klinicznego Centrum rozpatruje protest w ciągu 7 dni od daty złożenia. W trakcie rozpatrywania protestu nie można zawrzeć umowy o na świadczenia zdrowotne będące przedmiotem

niniejszego konkursu.

Oferta spełnia wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia i jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert – jest jedyną złożoną ofertą.

© Kliniczne Centrum Ginekologii,Położnictwa i Neonatologii w Opolu

45-066 Opole
ul. W.Reymonta 8


by Transposh - translation plugin for wordpress

Kontakt