E Pacjent Ginekologia Opole 2022v2

УкраїнськаEnglishPolski
by Transposh - translation plugin for wordpress

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń z dnia 23.02.2023

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 z dnia 23.02.2023 roku

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.)

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

45-066 Opole, ul. Reymonta 8 ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń w zakresie:

Radiologii – opisu zdjęć RTG, HSG i urografii w Pracowni RTG Szpitala Ginekologiczno-Położniczego
i Noworodków w Opolu Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu –
(w przypadku nieobecności osoby wykonującej świadczenia zdrowotne w zakresie opisu zdjęć RTG, HSG
i Urografii).

Przedmiot konkursu ofert i czas trwania umowy:

  1. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń z zakresu:

Radiologii – opisu zdjęć RTG, HSG i urografii w Pracowni RTG Szpitala Ginekologiczno-Położniczego
i Noworodków w Opolu Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – (w przypadku nieobecności osoby wykonującej świadczenia zdrowotne w zakresie opisu zdjęć RTG, HSG i Urografii).

  1. Okres obowiązywania umowy: od 01.03.2023 do 31.12.2023 roku.
  2. CPV: 85121200-3 Usługi medyczne.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert, wzorami umów oraz formularzem ofertowym można zapoznać się na stronie internetowej www.ginekologia.opole.pl w zakładce Ogłoszenia – Konkursy ofert.

Osobą uprawnioną ze strony Udzielającego zamówienia do udzielania informacji w zakresie konkursu ofert jest Bogumiła Stasiak –bstasiak@ginekologia.opole.pl

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką Oferenta należy składać w Opolu przy ul. Reymonta 8 w sekretariacie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa
i Neonatologii z dopiskiem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie:

Radiologii – opisu zdjęć RTG, HSG i urografii w Pracowni RTG Szpitala Ginekologiczno-Położniczego
 i Noworodków w Opolu Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu –
(w przypadku nieobecności osoby wykonującej świadczenia zdrowotne w zakresie opisu zdjęć RTG, HSG
i Urografii).

Termin składania ofert upływa w dniu 27.02.2023 r. o godzinie 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2023 r. o godzinie 11.00 w Sali Wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu ul. Reymonta 8. Otwarcie ofert dokonane zostanie
w obecności przybyłych Oferentów (obecność Oferentów nie jest obowiązkowa), którzy mogą uczestniczyć w części jawnej konkursu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 27 lutego 2023 roku i umieszczone na stronie internetowej www.ginekologia.opole.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Klinicznego Centrum.

Dokumenty do pobrania:

Formularz-oferty-lekarz-radiolog

Ogłoszenie konkursu

Ogłoszenie o Konkursie

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

wzór umowy RTG-lekarz radiolog

Ogłoszenie o wynikach konkursu

© Kliniczne Centrum Ginekologii,Położnictwa i Neonatologii w Opolu

45-066 Opole
ul. W.Reymonta 8


by Transposh - translation plugin for wordpress

Kontakt