E Pacjent Ginekologia Opole 2022v2

УкраїнськаEnglishPolski
by Transposh - translation plugin for wordpress

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii  z dn. 21 marca 2022 r.

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
45-066 Opole, ul. Reymonta 8
ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii.

Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 04.04.2022 r. do godz. 9.00, pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkus ofert” z podaniem zakresu świadczenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

Udzielający zamówienia informuje o zmianie terminu składania ofert oraz zwraca uwagę na zmodyfikowane załączniki.

Udzielający zamówienia, w dniu 17 maja 2022 r. ogłasza wynik konkursu. Szczegółowa informacja w pliku poniżej.

Miejsce składania ofert:

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką Oferenta należy składać w Opolu przy ul. Reymonta 8 w sekretariacie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii z dopiskiem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii”.

Ogloszenie-sig

Formularz ofertowy

SWKO-sig

wzór nr 1- Umowa na świadczenia zdrowotne

wzór nr 2 – Umowa najmu

wzór nr 3 – Umowa dzierzawy

Załacznik nr 5 do SWKO

Załącznik nr 1 do SWKO- wykaz badań laboratoryjnych Załącznik nr 2 do SWKO – wykaz badań mikrobiologicznych

Załącznik nr 3 do SWKO- wykaz badań citowych Załącznik nr 4 do SWKO- obsługa badań histopatologicznych

Plany wynajmowanych pomieszczeń wg dostępnych materiałów – opracowanie 2009 r.

Odpowiedź na pytania nr I

Odpowiedź na pytania nr II

Załącznik nr 1 do SWKO – wykaz badań laboratoryjnych – modyfikacja z dn. 30.03.2022 r.

Załącznik nr 2 do SWKO – wykaz badań mikrobiologicznych – modyfikacja z dn. 30.03.2022 r.

Zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o wyniku konkursu

© Kliniczne Centrum Ginekologii,Położnictwa i Neonatologii w Opolu

45-066 Opole
ul. W.Reymonta 8


by Transposh - translation plugin for wordpress

Kontakt