E Pacjent Ginekologia Opole 2022v2

УкраїнськаEnglishPolski
by Transposh - translation plugin for wordpress

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
z dnia 15.12.2022 roku

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.)

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, 45-066 Opole, 
ogłasza
konkurs ofert na wykonywanie świadczeń w zakresie:

  1. Radiologii – opisu zdjęć RTG, HSG i urografii w Pracowni RTG Szpitala Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków w Opolu Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu,
  2. Wykonywania usług medycznych przez techników elektroradiologii w ramach dyżurów pod telefonem w gotowości do wykonywania pracy oraz w ramach wezwań w Pracowni RTG dla pacjentów Szpitala Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków w Opolu Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu,
  3. Wykonywania badań USG brzucha z opisem dla dorosłych pacjentów Szpitala Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków w Opolu Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

Przedmiot konkursu ofert i czas trwania umowy:

  1. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń z zakresu:

1) Radiologii – opisu zdjęć RTG, HSG i urografii w Pracowni RTG Szpitala Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków w Opolu Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu,
2) Wykonywania usług medycznych przez techników elektroradiologii w ramach dyżurów pod telefonem w gotowości do wykonywania pracy oraz w ramach wezwań w Pracowni RTG dla pacjentów Szpitala Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków w Opolu Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu,
3) Wykonywania badań USG brzucha z opisem dla dorosłych pacjentów Szpitala Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków w Opolu Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

  1. Okres obowiązywania umowy: od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku.
  2. CPV: 85121200-3  Usługi medyczne.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert, wzorami umów oraz formularzem ofertowym można zapoznać się na stronie internetowej www.ginekologia.opole.pl w zakładce Ogłoszenia – Konkursy ofert.

Osobą uprawnioną ze strony Udzielającego zamówienia do udzielania informacji w zakresie konkursu ofert jest Bogumiła Stasiak – BStasiak@ginekologia.opole.pl.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką Oferenta należy składać w Opolu przy ul. Reymonta 8 w sekretariacie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii z dopiskiem:
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie:
1. Radiologii – opisu zdjęć RTG, HSG i urografii w Pracowni RTG Szpitala Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków w Opolu Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu,
2. Wykonywania usług medycznych przez techników elektroradiologii w ramach dyżurów pod telefonem w gotowości do wykonywania pracy oraz w ramach wezwań w Pracowni RTG dla pacjentów Szpitala Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków w Opolu Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu,
3. Wykonywania badań USG brzucha z opisem dla dorosłych pacjentów Szpitala Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków w Opolu Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.”

Termin składania ofert upływa w dniu 22.12.2022 r. o godzinie 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12.2022 r. o godzinie 11.00 w Sali Wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu ul. Reymonta 8. Otwarcie ofert dokonane zostanie w obecności przybyłych Oferentów (obecność Oferentów nie jest obowiązkowa), którzy mogą uczestniczyć w części jawnej konkursu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 23 grudnia 2022 roku i umieszczone na stronie internetowej www.ginekologia.opole.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Klinicznego Centrum.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o konkursie
Szczegółowe warunki konkursu ofert (SWKO) 
Formularz oferty z oświadczeniem – Lekarz Radiolog
Formularz oferty z oświadczeniem – Technik Elektroradiologii
Formularz oferty z oświadczeniem – Lekarz: badania USG brzucha
Wzór umowy – Lekarz Radiolog
Wzór umowy – Technik Elektroradiologii
Wzór umowy – Lekarz: badania USG brzucha 
Rozstrzygnięcie konkursu ofert

© Kliniczne Centrum Ginekologii,Położnictwa i Neonatologii w Opolu

45-066 Opole
ul. W.Reymonta 8


by Transposh - translation plugin for wordpress

Kontakt