W Oddziale hospitalizowane są ciężarne powyżej 22. tygodnia ciąży z takimi powikłaniami jak:

 • nadciśnienie tętnicze
 • wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrastania płodu (hipotrofia)
 •  zagrażający poród przedwczesny
 •  niewydolność cieśniowo-szyjkowa
 •  przedwczesne odpływanie płynu owodniowego
 •  ciąża wielopłodowa
 •  podejrzenie wad wrodzonych,
 •  cukrzyca ciążowa.

Wykonywane są:

 • kordocentezy (m.in. diagnostyka konfliktu serologicznego)
 • amniopunkcje (diagnostyka dojrzałości płuc płodu)
 • przygotowywane są do rozwiązania i rozwiązywane są ciężarne z wadą  wrodzoną płodu – przepukliną przeponową (we współpracy z OIOM dla Noworodków i Oddz. Chirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu).

Oddział posiada najwyższy stopień referencyjności w zakresie opieki perinatalnej, wyposażony jest w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną: 

 • ultrasonograf  Voluson E8
 • kardiotokografy z komputerową analizą zapisu, w tym do monitorowania ciąży bliźniaczej
 • system komputerowego nadzoru zapisu KTG – MONAKO – możliwość jednoczesnego monitorowania 24 pacjentek w oddziale i sali porodowej
 • analizator równowagi kwasowo – zasadowej ABL 80 Basic
 • holter do diagnostyki nadciśnienia tętniczego
 • zestaw KTG do telemetrii .

W oddziale znajduje się pokój relaksacyjny, gdzie w zależności od potrzeb odbywają się spotkania pacjentek z personelem i psychologiem.

Szanowni Państwo!
Nie udzielamy konsultacji i porad  medycznych telefonicznie. Ze względu na ochronę danych osobowych nie udzielamy także informacji o osobach hospitalizowanych w szpitalu.

© Kliniczne Centrum Ginekologii,Położnictwa i Neonatologii w Opolu

45-066 Opole
ul. W.Reymonta 8


by Transposh - translation plugin for wordpress

Kontakt

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w informuje, że od 25.października 2021 r. rozpoczyna modernizację własnej Pracowni RTG.
W związku z powyższym zmianie ulega miejsce wykonywania świadczeń zawartych w umowie na badania radiologiczne pomiędzy Klinicznym Centrum a Kontrahentami.

Zobowiązania Klinicznego Centrum w powyższym zakresie będą realizowane w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu, ul. Krakowska 44. Pracownia Diagnostyki Obrazowej RTG w SPZOZ MSWiA czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:30 – parter.

Termin powrotu realizacji badań radiologicznych we własnej pracowni RTG Klinicznego Centrum jest przewidziany na 27.grudnia 2021 r.
W przypadku zmiany daty zakończenia modernizacji informacja zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie Klinicznego Centrum.
Od 25.10.2021 r. odbiór wyników wcześniej zrealizowanych badań jest możliwy w budynku Poradni Ginekologiczno-Położniczej od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:00 – 17:30.

X