W Pododdziale  Patologii Noworodków leczone są noworodki i wcześniaki z ostrą niewydolnością oddechową, zakażeniami układu oddechowego, układu moczowego, żółtaczką, w tym noworodki  z ekstremalnie niską urodzeniową masą ciała. Naszymi pacjentami są dzieci urodzone w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu oraz  w innych szpitalach województwa oraz noworodki i wcześniaki po pobycie na oddziale intensywnej terapii, wymagające dalszego leczenia.

Pododdział Patologii Noworodków dysponuje nowoczesną  bazą diagnostyczno-leczniczą, która obejmuje 24 miejsca, w tym 4 stanowiska intensywnej terapii noworodka, wyposażone w wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny oraz centralne monitorowanie.

Dysponuje aparaturą medyczną:

  • aparaty do nieinwazyjnego wspomagania oddechu,
  • respiratory nowej generacji do wentylacji konwencjonalnej – w tym respirator z możliwością automatycznej regulacji stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej
  • respirator  pozwalający na wentylację płuc wysokimi częstotliwościami
  • inkubatory otwarte i zamknięte
  • najwyższej klasy aparat USG  umożliwiający  wykonywanie u noworodków badań  USG przezciemiączkowego, USG jamy brzusznej, Echo Serca, USG płuc oraz ocenę przepływów naczyniowych
  • przewoźny, przyłóżkowy aparat do badań RTG
  • monitor do przezskórnego pomiaru prężności tlenu i dwutlenku węgla
  • pompy infuzyjne oraz lampy do fototerapii najnowszej generacji.

W oddziale szczególna waga przywiązywana jest do kontaktu rodziców z chorym dzieckiem.  Personel uczy pielęgnacji noworodka o szczególnych wymaganiach, oferuje kontakt z grupami wsparcia dla rodziców wcześniaków oraz opiekę psychologa.

W ocenie rozwoju  pacjentów wykorzystywana jest  Skala Brazeltona – dzięki temu rodzice poznają język, jakim posługuje się ich dziecko, widzą jak reaguje na bodźce i emocje oraz czy rozpoznaje głos najbliższych. We współpracy z fizjoterapeutą i konsultantem laktacyjnym mama doskonali umiejętności pielęgnacji i karmienia noworodka.

W trosce o dobro małych pacjentów przeprowadzane są szkolenia rodziców w udzielaniu pierwszej pomocy, a pacjenci wypisani  z  oddziału są objęci  dalszą opieką w Poradni Neonatologicznej oraz Poradni Laktacyjnej

© Kliniczne Centrum Ginekologii,Położnictwa i Neonatologii w Opolu

45-066 Opole
ul. W.Reymonta 8


by Transposh - translation plugin for wordpress

Kontakt

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w informuje, że od 25.października 2021 r. rozpoczyna modernizację własnej Pracowni RTG.
W związku z powyższym zmianie ulega miejsce wykonywania świadczeń zawartych w umowie na badania radiologiczne pomiędzy Klinicznym Centrum a Kontrahentami.

Zobowiązania Klinicznego Centrum w powyższym zakresie będą realizowane w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu, ul. Krakowska 44. Pracownia Diagnostyki Obrazowej RTG w SPZOZ MSWiA czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:30 – parter.

Termin powrotu realizacji badań radiologicznych we własnej pracowni RTG Klinicznego Centrum jest przewidziany na 27.grudnia 2021 r.
W przypadku zmiany daty zakończenia modernizacji informacja zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie Klinicznego Centrum.
Od 25.10.2021 r. odbiór wyników wcześniej zrealizowanych badań jest możliwy w budynku Poradni Ginekologiczno-Położniczej od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:00 – 17:30.

X