E Pacjent Ginekologia Opole 2022v2

УкраїнськаEnglishPolski
by Transposh - translation plugin for wordpress

Zapytanie ofertowe na wykonywanie badań USG dla dorosłych pacjentów Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Zapytanie ofertowe:

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, 45-066 Opole, ul. Reymonta 8

działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).

zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na wykonywanie badań USG dla dorosłych pacjentów Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

I. OPIS ZAMAWIANYCH  ŚWIADCZEŃ  ZDROWOTNYCH  

Wykonywanie badań USG dla dorosłych pacjentów Klinicznego Centrum.

II. MIEJSCE UDZIELENIA ŚWIADCZENIA

Świadczenia będą wykonywane w siedzibie Udzielającego zamówienia po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny z oferentem.

III. TERMIN  WYKONYWANIA  ŚWIADCZEŃ  ZDROWOTNYCH

Okres od 18.10.2022 r. do 31.12.2023 r.

IV. OPIS WARUNKÓW PRZYJĘCIA OFERTY PRZEZ  UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIE

Oferta musi zawierać:

  1. Wypełniony druk ofertowy;
  2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
  3. Kopię umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu ofertowego świadczenia medycznego potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.10.2022r. do godz. 10.00
w Sekretariacie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8 lub
e-mailem na adres kkarnas@ginekologia.opole.pl; bstasiak@ginekologia.opole.pl 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty 
Załącznik nr 1 – formularz oferty (wersja edytowalna)

© Kliniczne Centrum Ginekologii,Położnictwa i Neonatologii w Opolu

45-066 Opole
ul. W.Reymonta 8


by Transposh - translation plugin for wordpress

Kontakt