E Pacjent Ginekologia Opole 2022v2

УкраїнськаEnglishPolski
by Transposh - translation plugin for wordpress

Zrobisz wszystko dla dziecka. My też. – nominacja projektu

Niezmiernie miło nam poinformować, że Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii   w Opolu znalazło się w ścisłej czołówce placówek medycznych, które otrzymały nominację w IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia”. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni spośród nominowanych placówek i ogłoszeni podczas gali finałowej, która (online) odbędzie się 22 września 2021 r.

Do konkursu Kliniczne Centrum zgłosiło  projekt „ Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny  w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2” – I edycję, który jest nominowany w kategorii:  „ Skuteczna profilaktyka i edukacja”. O tytuł laureata,  w tej kategorii,  ubiegają się trzy placówki medyczne.

Ww. projekt w latach 2017 r. – 2019 r. realizowany był przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w partnerstwie z  Zespołem Opieki Zdrowotnej w Nysie oraz  z udziałem podwykonawców.

Jego ideą było objęcie mieszkańców woj. opolskiego z powiatów: prudnickiego , nyskiego, opolskiego oraz miasta Opola dodatkową, bezpłatną opieką medyczną  adresowaną do kobiet w ciąży oraz rodzin z dziećmi w wieku do lat 2, stanowiącą uzupełnienie świadczeń medycznych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.  W ramach projektu oferowaliśmy m.in. bezpłatne dla pacjentów badania prenatalne adresowane do kobiet w ciąży w wieku do 35 r.ż., poradnictwo specjalistyczne dla rodziców, badania diagnostyczne rozwoju psychomotorycznego dziecka oraz opiekę medyczną z zakresu niwelowania ewentualnych nieprawidłowości  w  rozwoju dziecka w wieku do lat 2.  Badania i porady były realizowane przez lekarzy: ginekologów, pediatrów, neonatologów, gastrologa  oraz specjalistów:  neurologopedę, fizjoterapeutów, psychologów, pielęgniarki, położne, dietetyków. Pogłębiona diagnostyka rozwoju psychomotorycznego dziecka była przeprowadzana w oparciu o metody:  Skala Brazeltona, Metoda Prechtla, Ocena Rozwoju Dziecka wg Kamieni Milowych, Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka  Rozwojowa. Ponadto kilkoro dzieci, niekwalifikujących się na refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia lek Synagis, zostało objętych bezpłatnym leczeniem paliwizumabem.

Ww. konkurs adresowany do podmiotów leczniczych jest organizowany przez  spółkę Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.  w partnerstwie z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie. Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, Polska Federacja Szpitali, Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

 Celem konkursu jest promowanie najwyższych standardów zarządzania podmiotami wykonującymi  działalność leczniczą , w tym upowszechnianie najlepszych praktyk nakierowanych na osiągnięcie jak najlepszego efektu zdrowotnego i doświadczenia pacjentów.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie: https://szkolenia.wolterskluwer.pl/karta-szkolenia/liderzy-zmian-w-ochronie-zdrowia,1699,o-konkursie.html

Przypominamy, że aktualnie realizujemy II edycję wspomnianego projektu o rozszerzonym zakresie, w ramach którego z dostępnych w Klinicznym Centrum świadczeń mogą już korzystać wszyscy mieszkańcy województwa opolskiego.

Więcej informacji o nowej edycji znajduje się na stronie: http://dlarodziny-ginekologia.opole.pl/    

© Kliniczne Centrum Ginekologii,Położnictwa i Neonatologii w Opolu

45-066 Opole
ul. W.Reymonta 8


by Transposh - translation plugin for wordpress

Kontakt