E Pacjent Ginekologia Opole 2022v2

УкраїнськаEnglishPolski
by Transposh - translation plugin for wordpress

Polityka prywatności

  1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania 
    i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.ginekologia.opole.pl
  2. Dane są zbierane poprzez dobrowolne przekazanie informacji (imienia, nazwiska, adresu email)
    za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych na w/w stronie i umożliwiających kontakt tj.m.in.
    za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, newslettera.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem Pani danych osobowych jest Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, adres: ul. Reymonta 8, 45-066 Opole;
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować  w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@ginekologia.opole.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art.6 ust.1 pkt. a) w zw. z art. 7 RODO tj. w celu nawiązania kontaktu za pośrednictwem strony internetowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu: www.ginekologia.opole.pl
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa;
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od momentu nawiązania kontaktu za pośrednictwem ww. strony internetowej.
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów.
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

© Kliniczne Centrum Ginekologii,Położnictwa i Neonatologii w Opolu

45-066 Opole
ul. W.Reymonta 8


by Transposh - translation plugin for wordpress

Kontakt