E Pacjent Ginekologia Opole 2022v2

УкраїнськаEnglishPolski
by Transposh - translation plugin for wordpress

SZYBKI KONTAKT:
77 454 54 01 wew. 400  lub 77 434 06 90

 • Do Izby Przyjęć powinna się udać każda potencjalna pacjentka zgłaszająca się do szpitala w celu uzyskania świadczeń medycznych z zakresu ginekologii oraz położnictwa.
 • Przyjęcia do szpitala w trybie planowym odbywają się na podstawie skierowania w terminie ustalonym w Poradni Ginekologiczno-Położniczej.
 • Izba Przyjęć całodobowo świadczy usługi w zakresie konsultacji położniczo–ginekologicznych i udziela pierwszej pomocy lekarskiej w nagłych wypadkach.
  Przyjęcia do szpitala  w trybie pilnym nie wymagają skierowania.
DOKUMENTY WYMAGANE PRZY PRZYJĘCIU DO KLINICZNEGO CENTRUM

I. Ubezpieczenie – potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Po 1 stycznia 2013 r. wystarczy podać w rejestracji swój numer PESEL i potwierdzić swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym (z aktualnym nazwiskiem, w przypadku braku – akt małżeństwa), paszportem albo prawem jazdy, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18. roku życia – aktualną legitymacja szkolną.

Poprzez elektroniczny system eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) rejestratorka ma możliwość potwierdzenia prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w bazie NFZ. Jeżeli NFZ nie potwierdził uprawnień, a pacjent wie, że ma do nich prawo, może je potwierdzić poprzez:

 • przedstawienie aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, jak: druk ZUS RMUA, dowód opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenia z ZUS i KRUS, legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja emeryta lub rencisty,
 • złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń i okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej w przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia.

Zgodnie z wytycznymi NFZ, dokument potwierdzający prawo do świadczeń zdrowotnych jest ważny 30 dni od:

 • daty wystawienia: zaświadczenia z zakładu pracy, zaświadczenia z ZUS i KRUS,
 • daty poświadczenia legitymacji ubezpieczeniowej,
 • daty opłacenia składki (druki ZUS RMUA, dowody opłacenia składki).

Pacjentki nie posiadające ubezpieczenia, ale posiadające obywatelstwo polskie oraz miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18 roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu posiadają prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Podstawą do potwierdzenia przysługującego prawa do świadczeń jest okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy.

Osoby uprawnione do opieki zdrowotnej na podstawie przepisów unijnych/ wspólnotowych o koordynacji, podczas tymczasowego pobytu w Polsce mają prawo do rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej, niezbędnych z przyczyn medycznych, udzielanych przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest w tym przypadku karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) lub Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ.

Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w Polsce znajdują się na stronie internetowej NFZ (www.nfz.gov.pl).

II. Każda pacjentka nieciężarna, zgłaszająca się do operacji ginekologicznej obowiązkowo powinna mieć ze sobą:
 1. Komplet badań oraz zaświadczenie od lekarza rodzinnego, internisty, kardiologa, itp. o dopuszczeniu do operacji.
 2. Skierowanie do Klinicznego Centrum
 3. NIP pracodawcy (jeżeli Pacjentka jest zatrudniona)
 4. Zestaw badań do operacji (wyniki nie starsze niż  14 dni):

Mocz

 • Badanie ogólne moczu

Krew  (pobrana rano, na czczo)

 • Morfologia krwi
 • OB
 • Układ krzepnięcia 
 • Glukoza
 • Marker CA 125

Grupa krwi w układzie AB0 i Rh
EKG
RTG klatki piersiowej
Aktualne badanie cytologiczne, które należy wykonać u lekarza prowadzącego. W dniu przyjęcia należy okazać wynik badania cytologicznego – do operacji ginekologicznych – poza LSC i HSC.

Bez wyniku badania cytologicznego pacjentki nie będą przyjmowane do planowanego leczenia operacyjnego.

Zakres badań jest ustalany przy pierwszej konsultacji, w trakcie której wyznacza się termin przyjęcia do zabiegu.

III. Każda Pacjentka ciężarna w chwili przyjęcia obowiązkowo powinna posiadać:
 1. Kartę ciąży oraz komplet badań (oryginały)
 2. Zestaw badań dla pacjentki ciężarnej

  Krew

 • grupa krwi  –  wynik potwierdzony  lub  KREWKARTA / Identyfikacyjna karta grupy krwi/
 • przeciwciała odporonościowe
 • antygen HBs
 • HIV,
 • HCV,
 • WR

GBS  /wymaz na obecność paciorkowców/

3NIP Pracodawcy (jeżeli Pacjentka jest zatrudniona)
4.  Skierowanie do Klinicznego Centrum (w przypadku badania przeciwciał)
5.  Karty informacyjne z pobytu w szpitalu
6.  Inne  istotne wyniki badań zlecane przez lekarza prowadzącego / bad. lab, badania prenatalne, USG /, konsultacje / np. okulistyczna, ortopedyczna, kardiologiczna itd./

Zgłaszając  się do szpitala, prosimy nie zakładać biżuterii. 

Trzy tygodnie przed planowanym terminem porodu należy przygotować torbę z następującymi rzeczami:

Dla mamy
 • wygodna nocna bielizna umożliwiająca karmienie piersią (3 sztuki), biustonosz do karmienia piersią, mały jasiek przydatny przy karmieniu lub „rogal”;
 • szlafrok, obuwie zmienne oraz klapki pod prysznic;
 • majtki jednorazowe z siateczki;
 • podkłady jednorazowe (na łóżko);
 • dwie paczki zwykłych jednorazowych pieluch np. Bella, paczka zwykłych podpasek;
 • przybory toaletowe, w tym stosowany dotychczas preparat do higieny intymnej;
 • dwa ręczniki (kąpielowy i zwykły);
 • papier toaletowy;
 • woda mineralna niegazowana – nie mniej niż 3 litry, kubek, sztućce;
 • rzeczy, bez których nie wyobraża sobie Pani spędzenia czasu w Centrum;
Dla dziecka
 • jedna paczka jednorazowych pieluch („pampersów”);
 • chusteczki nawilżające;
 • kocyk lub rożek;
 • 2 pieluszki tetrowe;
 • ubranka dla Dziecka (dla chętnych);
 • wszystkie rzeczy (nawet nowe) powinny być uprzednio wyprane;
 • na czas pobytu szpital zabezpiecza bieliznę noworodkową i środki kosmetyczne do kąpieli dzieci;

Pacjentki kierowane do Klinicznego Centrum do zabiegów ginekologicznych i operacji ginekologicznych konsultowane są w ramach działań Izby Przyjęć w Gabinecie Poradni Ginekologiczno-Położniczej.

Konsultacje lekarskie, podczas których wyznaczany jest termin przyjęcia do szpitala, odbywają się we wtorki, środy i czwartki w godz. 10.30 -11.30.
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 77 454 54 01 wew. 661 lub 77 434 06 61.

Zakres badań jest ustalany przy pierwszej konsultacji, w trakcie której wyznacza się termin przyjęcia do zabiegu.

Około 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem zabiegu operacyjnego należy dokonać rejestracji do laboratorium i na konsultację internistyczną, kontaktując się  telefonicznie pod numerem: 77 434 06 61 lub 77 454 54 01 wew. 661

W trakcie pierwszej konsultacji zostanie pani poinformowana o:
 • konieczności regularnej aktywności fizycznej, dostosowanej do wcześniejszej aktywność i minimum 30 minut dziennie przez 2 tygodnie przed operacją
 • zakazie picia alkoholu i palenia tytoniu na kilka tygodni przed operacją
 • oceniony zostanie stan pani odżywienia (wywiad żywieniowy) wg specjalnej skali
 • otrzyma pani dokładne zalecenia żywieniowe, dotyczące okresu poprzedzającego pobyt w szpitalu, które będą istotne dla przebiegu operacji oraz leczenia.
Aby planowany zabieg operacyjny przebiegł pomyślnie, do operacji należy przygotować się już w domu:
 • na 2-3 dni przed zabiegiem należy spożywać pokarmy lekkostrawne
 • przyjmować płyny w postaci wody mineralnej, niegazowanej (ok. 2 litry dziennie)
 • w dniu zgłoszenia się do Klinicznego Centrum należy zjeść rano lekkie śniadanie i zażyć własne leki, przyjmowane w godzinach rannych.
Należy zabrać ze sobą do szpitala:
 • posiadaną dokumentację medyczną, wyniki badań, w tym cytologię i USG
 • pobierane leki własne w oryginalnych! opakowaniach i z aktualną datą ważności
 •  2-3 koszule nocne, szlafrok, pantofle, ręczniki oraz klapki pod prysznic, podpaski
 •  2-3 litry wody niegazowanej, kubek, sztućce.
Ponadto prosimy:
 • wartościowe rzeczy najlepiej pozostawić w domu – szpital nie ponosi odpowiedzialności za własność pacjenta (niepozostawioną w depozycie)
 • przed przyjściem do szpitala należy wykonać kąpiel całego ciała i włosów
 • paznokcie u rąk i stóp powinny być czyste, krótko obcięte i bez lakieru

Ze względu na ochronę danych osobowych i tajemnicę lekarską nie udzielamy informacji telefonicznie.

 • Personel nie udziela informacji o pobycie pacjentki w oddziale.
 • Personel nie informuje o numerze sali, w której przebywa pacjentka.
 • Pacjentki informują rodziny i znajomych o sali, w której przebywają.
Po zakończeniu hospitalizacji:
 • wyniki badań po zabiegach operacyjnych należy odebrać po ok. 14 dniach od dnia wypisu w gabinecie Poradni Ginekologiczno-Położniczej
 • kontrola pooperacyjna do 30 dni po wypisie (dane te są zapisane w wypisowej Karcie Informacyjnej)
 • Porady lekarskie (ginekologiczne, położnicze, neonatologiczne)     
 • Badanie USG (ginekologiczne, położnicze)        
 • Wydanie zaświadczenia lekarskiego (po badaniu lekarskim)   

© Kliniczne Centrum Ginekologii,Położnictwa i Neonatologii w Opolu

45-066 Opole
ul. W.Reymonta 8


by Transposh - translation plugin for wordpress

Kontakt