E Pacjent Ginekologia Opole 2022v2

УкраїнськаEnglishPolski
by Transposh - translation plugin for wordpress

W ramach poradni konsultacyjnych ginekologiczno – położniczych funkcjonują poradnie: Poradnia Ginekologiczno – Położnicza, Poradnia Ginekologii Onkologicznej, Poradnia Endokrynologiczno – Ginekologiczna oraz Poradnia Patologii Ciąży.

Wizyta w poradniach wymaga wcześniejszej rejestracji.

Poradnie adresowane są do kobiet:
 • ze skierowaniem do leczenia szpitalnego  w zakresie ginekologii oraz ginekologii onkologicznej
 • wymagających konsultacji oraz badań kontrolnych po zakończeniu leczenia szpitalnego
 • korzystających z badań profilaktycznych oraz diagnostycznych, mających na celu wczesne wykrywanie raka szyjki macicy
 • po ukończeniu 16 r.ż. wymagających poradnictwa w zakresie ginekologii endokrynologicznej
 • z nieprawidłowym lub zagrożonym przebiegiem ciąży.
PACJENTKI PRZED PRZYJĘCIEM DO LECZENIA SZPITALNEGO

Pacjentki dysponujące skierowaniem do zabiegów operacyjnych w szpitalu w zakresie ginekologii oraz ginekologii onkologicznej przed przyjęciem na oddział szpitalny zapraszamy do Poradni Ginekologiczno – Położniczej. W  poradni odbywają się pełne konsultacje przedoperacyjne łącznie z pobraniem materiałów do badań przedoperacyjnych oraz konsultacje internistyczne. Konsultacje lekarskie, podczas których wyznaczany jest termin przyjęcia do szpitala, odbywają się we wtorki, środy i czwartki w godz. 10.30-11.30.

BADANIA KONTROLNE I KONSULTACJE PO ZAKOŃCZENIU LECZENIA SZPITALNEGO

Pacjentki Klinicznego Centrum do 30 dni od zakończenia hospitalizacji objęte są specjalistyczną opieką w naszej poradni, w której odbywają się m.in. badania oraz konsultacje pooperacyjne, odbiór wyników badań oraz usunięcie szwów pooperacyjnych. Zapraszamy także w przypadku wszelkich dolegliwości oraz wątpliwości dotyczących odbytych zabiegów i operacji.

OPIEKA NAD KOBIETĄ CIĘŻARNĄ

Opieka nad kobietą ciężarną obejmuje zakres:

 • podania profilaktycznej dawki immunoglobiny anty D w przypadku konstelacji konfliktowej Rh
 • wykonania badania echokardiograficznego płodu w przypadku ciąży z podwyższonym ryzykiem urodzenia dziecka z wrodzoną wadą serca
 • pomocy kobietom z zagrożoną ciążą, po poronieniu oraz z podejrzeniem nieprawidłowości na wczesnym etapie ciąży ( Poradnia Patologii Ciąży)
 • wykonania badań prenatalnych: u kobiet w wieku do 35 r.ż. realizowane w ramach programu Opolskie dla Rodziny oraz po 35 r.ż. w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
Immunoglobina anty D

Immunoglobulina anty-RhD podawana jest pacjentce RhD-ujemnej w 28-30 tygodniu ciąży w celu zapobiegania konfliktowi serologicznemu.

Badanie echokardiograficzne płodu

Badanie echokardiograficzne płodu jest wykonywane u kobiet w ciąży z podwyższonym ryzykiem urodzenia dziecka z wrodzoną wadą serca:

 • nieprawidłowym wynikiem badań prenatalnych
 • innymi wadami płodu
 • wadami serca u poprzedniego dziecka
 • wadami serca u członka rodziny.

Echo serca płodu (echokardiografia płodu) to nowoczesne i nieinwazyjne badanie, umożliwiające lekarzowi ocenę rozwijającego się układu krążenia dziecka za pomocą ultradźwięków. Pozwala na wykrycie większości wrodzonych wad serca oraz innych nieprawidłowości budowy i funkcji układu krążenia (np. płynu w osierdziu, guza serca, upośledzenia kurczliwości serca i innych). Badanie echokardiograficzne płodu jest wykonywane u kobiet w ciąży m.in.  w przypadku braku możliwości oceny układu krążenia płodu oraz u kobiet o podwyższonym ryzyku urodzenia dziecka z wrodzoną wadą serca.

Badania prenatalne

Bezpłatne badania prenatalne polegające na wykonaniu testu biochemicznego i badania usg wykonywane są w pierwszym i drugim trymestrze ciąży w ramach Programu Badań Prenatalnych NFZ po spełnieniu przynajmniej jednego z kryteriów:

 • wiek 35 lat i powyżej
 • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej
 • stwierdzenie  aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka
 • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową
 • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

W przypadku wskazań medycznych lekarz może skierować pacjentkę na badania inwazyjne (po wyrażeniu przez pacjentkę zgody na ich wykonanie). W tym zakresie wykonujemy  m.in. amniopunkcję (najczęściej wykonywane badanie prenatalnej diagnostyki inwazyjnej). W celu oceny kariotypu pobrana zostaje niewielka ilość wód płodowych, co wiąże się z ryzykiem wystąpienia powikłań. Amniopunkcja jest badaniem obarczonym najmniejszym ryzykiem wystąpienia powikłań spośród wszystkich badań inwazyjnych diagnostyki prenatalnej.

BADANIA PROFILAKTYCZNE MAJĄCE NA CELU WCZESNE WYKRYWANIE CHORÓB NOWOTWOROWYCH

W ramach profilaktyki raka szyjki macicy wykonujemy: 

 • badania cytologiczne ( wykonywane w ramach programu profilaktyka raka szyki macicy, czyli adresowane dla pacjentek w wieku: 25-59 lat)
 • badania kolposkopowe i histopatologiczne
 • testy HPV, wykrywające wirusa brodawczaka ludzkiego.

Oprócz specjalistycznej opieki medycznej nasze pacjentki mogą również skorzystać z porad psychologicznych.

UWAGA!

Wyniki badań są wydawane w godz. 8.00 – 14.00.

Przed zgłoszeniem się do poradni prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny ( 77 454 54 01 wew. 661), również w celu potwierdzenia możliwości odbioru wyniku. 

Każda pacjentka zgłaszająca się do operacji ginekologicznej obowiązkowo powinna mieć ze sobą:

 • dokument tożsamości
 • skierowanie do Klinicznego Centrum
 • NIP pracodawcy (jeżeli pacjentka jest zatrudniona)
 • aktualny wynik cytologii (badanie cytologiczne należy wykonać u lekarza kierującego – bez wyniku badania cytologicznego pacjentki nie będą przyjmowane do planowanego leczenia operacyjnego)
 • grupę krwi  –  wynik potwierdzony  lub  KREWKARTA/ identyfikacyjna karta grupy krwi/
 • komplet badań oraz zaświadczenie od lekarza o dopuszczeniu do operacji

Zakres badań jest ustalany przy pierwszej konsultacji, w trakcie której wyznacza się termin przyjęcia do zabiegu. Zaświadczenie o dopuszczeniu do operacji może wystawić lekarz rodzinny, internista, kardiolog itp. Badania laboratoryjne oraz konsultacja internistyczna wykonywane są w Poradni Ginekologiczno – Położniczej.

Pacjentki zgłaszające się na podanie immunoglobiny anty D powinny mieć ze sobą:

 • skierowanie na podanie immunoglobiny anty D
 • wynik przeciwciał odpornościowych anty D ( nie starszy niż 3 tygodnie)
 • wynik grupy krwi
 • kartę ciąży

Pacjentka zgłaszająca się na wykonanie cytologii, powinna mieć na uwadze, że:

 • nie należy zgłaszać się w czasie krwawienia miesiączkowego,
 • najlepiej zgłosić się nie wcześniej niż 4 dni po ostatnim dniu miesiączki i nie później niż 4 dni przed rozpoczęciem miesiączki,
 • co najmniej 4 dni przed pobraniem wymazu cytologicznego nie należy stosować żadnych leków dopochwowych,
 • od ostatniego badania ginekologicznego / USG przezpochwowego powinien upłynąć co najmniej 1 dzień.

Nie jest wymagane skierowanie.

Bezpłatna cytologia  w ramach Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, w Klinicznym Centrum wykonywana jest przez położną posiadającą certyfikat nadany przez Centralny Ośrodek Koordynujący Program Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Program obejmuje  kobiety w wieku od 25 do 59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonywanego przesiewowego badania cytologicznego.

© Kliniczne Centrum Ginekologii,Położnictwa i Neonatologii w Opolu

45-066 Opole
ul. W.Reymonta 8


by Transposh - translation plugin for wordpress

Kontakt