Poradnia Neonatologiczna obejmuje opieką medyczną noworodki przedwcześnie urodzone oraz noworodki donoszone, które były hospitalizowane w Oddziale Neonatologicznym tutejszego szpitala. W ramach poradni udzielane są również konsultacje dla noworodków kierowanych  z innych placówek w województwie.

Konsultacje w poradni udzielane są w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (nieodpłatnie) na podstawie skierowania ze Szpitala lub od lekarzy pediatrów.

Świadczone są usługi dla całego województwa w zakresie diagnostyki i rehabilitacji dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego metodą Vojty. Nasi neonatolodzy jako jedni z pierwszych w Polsce zastosowali tę metodę i posiadają własne wieloletnie doświadczenie.

W ramach wizyty pacjent oceniany jest metodą Vojty (ocena rozwoju psychoruchowego). Poprzez diagnostykę  tą metodą możliwe jest stwierdzenie bardzo wczesnych stadiów zaburzeń funkcji ośrodkowego układu nerwowego, co umożliwia zapobieganiu powstawaniu niepełnosprawności.

Wykonywane są również badania USG stawów biodrowych oraz badania USG przezciemieniowe mózgu.

Odbywają się, w ramach potrzeby, konsultacje neurologopedyczne oraz konsultacje w zakresie chorób metabolicznych i zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej. 

W Poradni Neonatologicznej realizujemy Program Zdrowotny – Lekowy dotyczący profilaktyki zakażeń wirusem RS u dzieci z przewlekłą chorobą płuc (dysplazją oskrzelowo – płucną). Wcześniaki zakwalifikowane do Programu objęte są ochroną przed wirusem RS przez cały sezon zwiększonej liczby zachorowań na RS, czyli od października do kwietnia. Ochrona ta polega na podaniu w zastrzyku domięśniowym odpowiedniej dawki przeciwciał monoklonalnych.

Oprócz specjalistycznej opieki medycznej nasze pacjentki mogą również skorzystać z porad psychologicznych .

W Poradni Neonatologicznej można umówić badania i porady dla rodziców oraz dzieci realizowane w ramach programu Opolskie dla Rodziny

© Kliniczne Centrum Ginekologii,Położnictwa i Neonatologii w Opolu

45-066 Opole
ul. W.Reymonta 8


by Transposh - translation plugin for wordpress

Kontakt

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w informuje, że od 25.października 2021 r. rozpoczyna modernizację własnej Pracowni RTG.
W związku z powyższym zmianie ulega miejsce wykonywania świadczeń zawartych w umowie na badania radiologiczne pomiędzy Klinicznym Centrum a Kontrahentami.

Zobowiązania Klinicznego Centrum w powyższym zakresie będą realizowane w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu, ul. Krakowska 44. Pracownia Diagnostyki Obrazowej RTG w SPZOZ MSWiA czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:30 – parter.

Termin powrotu realizacji badań radiologicznych we własnej pracowni RTG Klinicznego Centrum jest przewidziany na 27.grudnia 2021 r.
W przypadku zmiany daty zakończenia modernizacji informacja zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie Klinicznego Centrum.
Od 25.10.2021 r. odbiór wyników wcześniej zrealizowanych badań jest możliwy w budynku Poradni Ginekologiczno-Położniczej od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:00 – 17:30.

X