Referencyjny Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Niepłodności

Diagnostyka niepłodności u par realizowana jest w ramach Programu Polityki Zdrowotnej – Programu kompleksowej ochrony  zdrowia prokreacyjnego w Polsce w 2021 r.  w zakresie interwencji: kompleksowa diagnostyka niepłodności.   

Program jest kierowany wyłącznie do osób,  które wcześniej nie były diagnozowane i leczone  z powodu niepłodności, a pozostających w związkach małżeńskich lub partnerskich.  Skierowanie do poradni nie jest wymagane.

Zadaniem programu jest prowadzenie kompleksowej diagnostyki niepłodności, objęcie pary opieką psychologiczną oraz koordynowanie tej opieki. Z tego względu w naszym ośrodku zapewniamy konsultację lekarzy specjalistów z dziedziny ginekologii i położnictwa, endokrynologii, immunologii klinicznej, urologii, andrologii, genetyki klinicznej oraz psychologii. 

Zakres działania:
  • pracownia USG
  • pracownia histeroskopii
  • laboratorium analityczno – andrologiczne

Diagnostyka w warunkach ambulatoryjnych
  • współpraca lekarzy specjalistów w zakresie: położnictwa i ginekologii, endokrynologii, immunologii klinicznej, urologii, genetyki klinicznej, andrologii oraz psychologii,
  • diagnostyka niepłodności i niepowodzeń prokreacyjnych – diagnostyka hormonalna, USG, genetyczna, immunologiczna, histeroskopowa, andrologiczna.

Zakres badań wykonywanych w trakcie etapu diagnostycznego oraz opieki psychologicznej jest uzależniony od indywidualnych wskazań i potrzeb uczestników oraz  zaleceń lekarzy konsultujących. Jeśli  badania ambulatoryjne nie są wystarczające, kierujemy pacjentkę do diagnostyki w warunkach hospitalizacji, gdzie jest wykonywany pełen zakres badań i zabiegów.

Diagnostyka w warunkach hospitalizacji
  • na bazie laboratorium – pełna możliwość badań i testów hormonalnych,
  • diagnostyka i leczenie niepłodności związanej z endometriozą – pełen zakres badań i zabiegów,
  • diagnostyka i leczenie czynnika jajowodowego,
  • diagnostyka i leczenie czynnika macicznego (mięśniaki macicy, wady macicy, polipy endometrialne, zrosty wewnątrzmaciczne) –  pełen zakres badań i zabiegów.

Etap terapeutyczny (IVF) leczenia niepłodności  nie jest objęty finansowaniem w ramach programu. Pacjenci, u których wystąpi potrzeba tego typu leczenia, będą kierowani do ośrodków wykonujących to świadczenie medyczne.

Nie wykonujemy świadczeń komercyjnych.

© Kliniczne Centrum Ginekologii,Położnictwa i Neonatologii w Opolu

45-066 Opole
ul. W.Reymonta 8


by Transposh - translation plugin for wordpress

Kontakt

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w informuje, że od 25.października 2021 r. rozpoczyna modernizację własnej Pracowni RTG.
W związku z powyższym zmianie ulega miejsce wykonywania świadczeń zawartych w umowie na badania radiologiczne pomiędzy Klinicznym Centrum a Kontrahentami.

Zobowiązania Klinicznego Centrum w powyższym zakresie będą realizowane w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu, ul. Krakowska 44. Pracownia Diagnostyki Obrazowej RTG w SPZOZ MSWiA czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:30 – parter.

Termin powrotu realizacji badań radiologicznych we własnej pracowni RTG Klinicznego Centrum jest przewidziany na 27.grudnia 2021 r.
W przypadku zmiany daty zakończenia modernizacji informacja zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie Klinicznego Centrum.
Od 25.10.2021 r. odbiór wyników wcześniej zrealizowanych badań jest możliwy w budynku Poradni Ginekologiczno-Położniczej od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:00 – 17:30.

X