Strukturę organizacyjną  Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu tworzą zakłady lecznicze:

 1. Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – lecznictwo stacjonarne
 2. Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – lecznictwo ambulatoryjne, w których wykonywana jest działalność lecznicza.
W ramach zakładu leczniczego:   Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – lecznictwo stacjonarne, działa Szpital Ginekologiczno-Położniczy i Noworodków im. dr med. Sergiusza Mossora z następującymi komórkami organizacyjnymi:

Oddział Ginekologiczno-Położniczy:

 • Pododdział Ginekologii Onkologicznej
 • Pododdział Patologii Ciąży
 • Sala Porodowa

Oddział Neonatologiczny:

 •  Pododdział Patologii Noworodków

Izba Przyjęć
Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią
Oddział Anestezjologii
Dział Farmacji
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
Pracownia RTG
Szkoła Rodzenia
Podstawowa Opieka Zdrowotna – nocna i świąteczna opieka zdrowotna.

W ramach zakładu leczniczego: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – lecznictwo ambulatoryjne działają:

Poradnie Konsultacyjne:

 • Poradnia Neonatologiczna
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
 • Poradnia Patologii Ciąży
 • Poradnia Laktacyjna
 • Poradnia Ginekologii Onkologicznej
 • Poradnia Endokrynologiczno-Ginekologiczna.

Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Wieku Rozwojowego

 • Ośrodek Dziennej Rehabilitacji dla Dzieci.

Referencyjny Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Niepłodności

 • Poradnia Diagnostyki i Leczenia Niepłodności,
 • Laboratorium Diagnostyki Niepłodności.

Ponadto w skład Klinicznego Centrum wchodzą komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy niemedyczne, które realizują zadania wyznaczone przez Dyrektora:

Dział Finansowo – Księgowy
Dział Organizacji i Nadzoru
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Dział Służb Pracowniczych
Dział Informatyki
Dział Zamówień Publicznych
Radca Prawny
Samodzielne Stanowisko ds. kontaktu z mediami
Samodzielne Stanowisko ds. BHP i p. poż
Samodzielne Stanowisko ds. Jakości
Inspektor ochrony danych

Organizację i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w Klinicznym Centrum, a także szczegółową organizację i zakresy działania jednostek i komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

© Kliniczne Centrum Ginekologii,Położnictwa i Neonatologii w Opolu

45-066 Opole
ul. W.Reymonta 8


by Transposh - translation plugin for wordpress

Kontakt

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w informuje, że od 25.października 2021 r. rozpoczyna modernizację własnej Pracowni RTG.
W związku z powyższym zmianie ulega miejsce wykonywania świadczeń zawartych w umowie na badania radiologiczne pomiędzy Klinicznym Centrum a Kontrahentami.

Zobowiązania Klinicznego Centrum w powyższym zakresie będą realizowane w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu, ul. Krakowska 44. Pracownia Diagnostyki Obrazowej RTG w SPZOZ MSWiA czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:30 – parter.

Termin powrotu realizacji badań radiologicznych we własnej pracowni RTG Klinicznego Centrum jest przewidziany na 27.grudnia 2021 r.
W przypadku zmiany daty zakończenia modernizacji informacja zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie Klinicznego Centrum.
Od 25.10.2021 r. odbiór wyników wcześniej zrealizowanych badań jest możliwy w budynku Poradni Ginekologiczno-Położniczej od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:00 – 17:30.

X