E Pacjent Ginekologia Opole 2022v2

УкраїнськаEnglishPolski
by Transposh - translation plugin for wordpress


Strukturę organizacyjną  Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu tworzą zakłady lecznicze:

 1. Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – lecznictwo stacjonarne
 2. Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – lecznictwo ambulatoryjne, w których wykonywana jest działalność lecznicza.
W ramach zakładu leczniczego:   Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – lecznictwo stacjonarne, działa Szpital Ginekologiczno-Położniczy i Noworodków im. dr med. Sergiusza Mossora z następującymi komórkami organizacyjnymi:

I Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa:

 • Pododdział Ginekologii Onkologicznej
 • Pododdział Patologii Ciąży
 • Sala Porodowa

Oddział Kliniczny Neonatologii:

 •  Pododdział Patologii Noworodków

Izba Przyjęć
Blok Operacyjny
Centralna Sterylizatornia
Oddział Anestezjologii
Apteka Szpitalna
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
Pracownia RTG
Szkoła Rodzenia
Podstawowa Opieka Zdrowotna – nocna i świąteczna opieka zdrowotna.

W ramach zakładu leczniczego: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – lecznictwo ambulatoryjne działają:

Poradnie Konsultacyjne:

 • Poradnia Neonatologiczna
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
 • Poradnia Patologii Ciąży
 • Poradnia Laktacyjna
 • Poradnia Ginekologii Onkologicznej
 • Poradnia Endokrynologiczno-Ginekologiczna.

Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Wieku Rozwojowego

 • Ośrodek Dziennej Rehabilitacji dla Dzieci.

Referencyjny Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Niepłodności

 • Poradnia Diagnostyki i Leczenia Niepłodności,
 • Laboratorium Diagnostyki Niepłodności.

Ponadto w skład Klinicznego Centrum wchodzą komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy niemedyczne, które realizują zadania wyznaczone przez Dyrektora:

Dział Finansowo – Księgowy
Dział Organizacji i Nadzoru
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Dział Służb Pracowniczych
Dział Informatyki
Dział Zamówień Publicznych
Radca Prawny
Samodzielne Stanowisko ds. kontaktu z mediami
Samodzielne Stanowisko ds. BHP i p. poż
Samodzielne Stanowisko ds. Jakości
Inspektor ochrony danych

Organizację i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w Klinicznym Centrum, a także szczegółową organizację i zakresy działania jednostek i komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

© Kliniczne Centrum Ginekologii,Położnictwa i Neonatologii w Opolu

45-066 Opole
ul. W.Reymonta 8


by Transposh - translation plugin for wordpress

Kontakt