mgr Małgorzata Sobel
Dyrektor Klinicznego Centrum

Dr n. med. Marek Chowaniec
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

mgr Izabela Marklewicz – Strysz
Naczelna Pielęgniarka

SZPITAL

PORADNIE

ADMINISTRACJA

dr n. med. Marek Chowaniec
Lekarz Kierujący Oddziałem Ginekologiczno – Położniczym
specjalista ginekolog położnik

lek. Anna Nocek – Mazur
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem
specjalista ginekolog położnik

lek. Magdalena Zawadzka – Duliniec
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem
specjalista ginekolog położnik, specjalista genetyki klinicznej

dr n. med. Paweł Gębka
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem – Pododdział Ginekologii Onkologicznej
specjalista ginekolog położnik, specjalista ginekologii onkologicznej

 

mgr Ewa Foks
Położna Oddziałowa
Pododdział Ginekologii Onkologicznej

mgr Dorota Kudaś
Położna Oddziałowa
Pododdział Patologii Ciąży

mgr Katarzyna Krygier
Położna Koordynująca
Sala Porodowa

mgr Aurelia Passon
Położna Oddziałowa
Oddział Ginekologiczno – Położniczy

lek. Anna Chirowska – Adamczyk
Lekarz Kierujący Oddziałem Neonatologicznym
specjalista neonatolog, pediatra

lek. Edyta Gregorek – Pełka
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem
specjalista neonatolog, specjalista pediatra, specjalista rehabilitacja medyczna

lek. Anna Ziemba
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem
Pododdział Patologii Noworodków
specjalista neonatolog, specjalista pediatra

 

mgr Lidia Papciak
Pielęgniarka Oddziałowa
Pododdział Patologii Noworodków

mgr Beata Adamska
Pielęgniarka Koordynująca
Pododdział Patologii Noworodków

Katarzyna Sajkowska
Położna Koordynująca
Oddział Neonatologiczny

dr n. med. Marek Chowaniec
Lekarz Kierujący Oddziałem Ginekologiczno –Położniczym
specjalista ginekolog położnik

Dorota Panic
Położna Koordynująca

dr n. med. Paweł Gębka
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem
Pododdział Ginekologii Onkologicznej
specjalista ginekolog położnik, specjalista z zakresu ginekologii onkologicznej

mgr Bożena Surmiak – Główka
Pielęgniarka Oddziałowa

Lucyna Cichecka  
Kierownik Centralnej Sterylizatorni – położna

lek. Ewa Orska
Lekarz Kierujący Oddziałem Anestezjologii
specjalista z anestezjologii  i intensywnej terapii 

Beata Bielińska
Położna Koordynująca

mgr Agnieszka Więcek
Kierownik Działu

Kamila Sieradzka – Śleboda
Kierownik Laboratorium
specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Anna Kaczmarczyk
Kierownik Pracowni 
inspektor ochrony radiologicznej

Ewa Miedzińska
Kierownik Banku
położna

lek. Małgorzata Gawor
Kierownik Poradni
specjalista neonatolog, specjalista pediatra

Nadzór nad działalnością poradni:
dr n. med. Marek Chowaniec
specjalista ginekolog położnik

lek. Małgorzata Królik
Kierownik
Poradnia Diagnostyki i Leczenia Niepłodności
specjalista  ginekolog położnik

dr n. med. Iwona Gilowska
Kierownik
Laboratorium Diagnostyki Niepłodności
specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

mgr Dorota Witkiewicz
Główny Księgowy
Dział Finansowo-Księgowy

inż. Liliana Ciesiołkiewicz
Kierownik 
Dział Organizacji i Nadzoru

Agnieszka Fudala
Kierownik
Dział Służb Pracowniczych

Teresa Duda
Kierownik
Dział Administracyjno-Gospodarczy

mgr Tomasz Domagała
Kierownik 
Dział Informatyki

© Kliniczne Centrum Ginekologii,Położnictwa i Neonatologii w Opolu

45-066 Opole
ul. W.Reymonta 8


by Transposh - translation plugin for wordpress

Kontakt