mgr Małgorzata Sobel
Dyrektor Klinicznego Centrum

Dr n. med. Marek Chowaniec
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

mgr Ewa Foks
Naczelna Pielęgniarka

SZPITAL

PORADNIE

ADMINISTRACJA

lek. Magdalena Zawadzka – Duliniec
Lekarz Kierujący Oddziałem Ginekologiczno – Położniczym
specjalista ginekolog położnik, specjalista genetyki klinicznej

lek. Anna Nocek – Mazur
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem
specjalista ginekolog położnik

dr n. med. Paweł Gębka
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem – Pododdział Ginekologii Onkologicznej
specjalista ginekolog położnik, specjalista ginekologii onkologicznej

 

mgr Agnieszka Penc
Położna Oddziałowa
Pododdział Patologii Ciąży

mgr Katarzyna Krygier
Położna Koordynująca
Sala Porodowa

mgr Aurelia Passon
Położna Oddziałowa
Oddział Ginekologiczno – Położniczy

lek. Anna Chirowska – Adamczyk
Lekarz Kierujący Oddziałem Neonatologicznym
specjalista neonatolog, pediatra

lek. Edyta Gregorek – Pełka
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem
specjalista neonatolog, specjalista pediatra, specjalista rehabilitacja medyczna

lek. Anna Ziemba
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem
Pododdział Patologii Noworodków
specjalista neonatolog, specjalista pediatra

 

mgr Lidia Papciak
Pielęgniarka Oddziałowa
Pododdział Patologii Noworodków

mgr Beata Adamska
Pielęgniarka Koordynująca
Pododdział Patologii Noworodków

Katarzyna Sajkowska
Położna Koordynująca
Oddział Neonatologiczny

lek. Magdalena Zawadzka – Duliniec
Lekarz Kierujący Oddziałem Ginekologiczno – Położniczym
specjalista ginekolog położnik, specjalista genetyki klinicznej

Dorota Panic
Położna Koordynująca

dr n. med. Paweł Gębka
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem
Pododdział Ginekologii Onkologicznej
specjalista ginekolog położnik, specjalista z zakresu ginekologii onkologicznej

mgr Bożena Surmiak – Główka
Pielęgniarka Oddziałowa

Lucyna Cichecka  
Kierownik Centralnej Sterylizatorni – położna

lek. Ewa Orska
Lekarz Kierujący Oddziałem Anestezjologii
specjalista z anestezjologii  i intensywnej terapii 

Beata Bielińska
Położna Koordynująca

mgr Agnieszka Więcek
Kierownik Działu

Kamila Sieradzka – Śleboda
Kierownik Laboratorium
specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Anna Kaczmarczyk
Kierownik Pracowni 
inspektor ochrony radiologicznej

Ewa Miedzińska
Kierownik Banku
położna

lek. Małgorzata Gawor
Kierownik Poradni
specjalista neonatolog, specjalista pediatra

Nadzór nad działalnością poradni:
lek. Magdalena Zawadzka – Duliniec
Lekarz Kierujący Oddziałem Ginekologiczno – Położniczym
specjalista ginekolog położnik, specjalista genetyki klinicznej

dr n.med. Małgorzata Królik
Kierownik
Poradnia Diagnostyki i Leczenia Niepłodności
specjalista  ginekolog położnik

dr n. med. Iwona Gilowska
Kierownik
Laboratorium Diagnostyki Niepłodności
specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

mgr Dorota Witkiewicz
Główny Księgowy
Dział Finansowo-Księgowy

inż. Liliana Ciesiołkiewicz
Kierownik 
Dział Organizacji i Nadzoru

Agnieszka Fudala
Kierownik
Dział Służb Pracowniczych

Teresa Duda
Kierownik
Dział Administracyjno-Gospodarczy

mgr inż. Tomasz Domagała
Kierownik 
Dział Informatyki

© Kliniczne Centrum Ginekologii,Położnictwa i Neonatologii w Opolu

45-066 Opole
ul. W.Reymonta 8


by Transposh - translation plugin for wordpress

Kontakt

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w informuje, że od 25.października 2021 r. rozpoczyna modernizację własnej Pracowni RTG.
W związku z powyższym zmianie ulega miejsce wykonywania świadczeń zawartych w umowie na badania radiologiczne pomiędzy Klinicznym Centrum a Kontrahentami.

Zobowiązania Klinicznego Centrum w powyższym zakresie będą realizowane w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu, ul. Krakowska 44. Pracownia Diagnostyki Obrazowej RTG w SPZOZ MSWiA czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:30 – parter.

Termin powrotu realizacji badań radiologicznych we własnej pracowni RTG Klinicznego Centrum jest przewidziany na 27.grudnia 2021 r.
W przypadku zmiany daty zakończenia modernizacji informacja zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie Klinicznego Centrum.
Od 25.10.2021 r. odbiór wyników wcześniej zrealizowanych badań jest możliwy w budynku Poradni Ginekologiczno-Położniczej od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:00 – 17:30.

X