E Pacjent Ginekologia Opole 2022v2

УкраїнськаEnglishPolski
by Transposh - translation plugin for wordpress

   

 Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu wraz z Partnerem projektu : Samodzielnym Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu od 15.01.2015r. Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu , realizują projekt pn.  ”Optymalizacja opieki nad kobietą ciężarną, matką i noworodkiem z uwzględnieniem kontaktu rodziców z dzieckiem i promocji karmienia naturalnego”

współfinansowany z Programu Operacyjnego PL07 w ramach MF EOG i NMF 2009-2014

„Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”

Kwota dofinansowania :

 • Koszty kwalifikowane brutto : 9 356 777,00 zł
 • Dofinansowanie w wysokości 80 % wartości zadania  : 7 485 421,00 zł
 • Wkład własny 20% wartości zadania : 1 871 356,00 zł   
 • Wydatki inwestycyjne : 6 378 719,00 zł 

     Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na zmniejszenie postępującego niżu demograficznego na obszarze Województwa Opolskiego , a także całego kraju. Cel projektu to poprawa opieki perinatalnej – świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyka i leczenie w celu zwiększenia liczby urodzeń. Grupy docelowe, do których projekt jest skierowany to kobiety ciężarne, matki i noworodki z uwzględnieniem kontaktu rodziców z dzieckiem i promocji karmienia naturalnego, dbałość o kobietę od początku trwania ciąży – zmniejszenie liczby poronień oraz wykrycie ewentualnych wad lub powikłań.

Działania planowane do realizacji – zadania w ramach projektu (brutto):

 • opieka nad noworodkiem wymagającym intensywnej terapii : 4 773 557,00 zł
 • opieka nad matką, ciążą i noworodkiem :  3 126 108,00 zł
 • utworzenie banku mleka : 1 381 642,00 zł
 • promocja projektu : 75 470,00 zł

Najważniejsze elementy części inwestycyjnej związanej z przebudową/rozbudową/remontem :

 • przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków w PS ZOZ WCM w Opolu,
 • modernizacja Oddziału Patologii Noworodków i Wcześniaków w Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
 • dostosowanie pomieszczeń na potrzeby utworzenia Banku Mleka w Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Założone wskaźniki do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu to :

 •   liczba pacjentów korzystających z poprawy usług zdrowotnych – 4595
 •   liczba wdrożonych projektów infrastrukturalnych – 1
 •   liczba sesji szkoleniowych dla personelu medycznego – 7
 •   liczba pacjentów hospitalizowanych rocznie w OAiITDiN, w przypadku których możliwa jest obecność rodziców o każdej porze i ich aktywny udział w procesie leczenia – 325
 • liczba udzielonych porad w nowoutworzonych poradniach : Laktacyjnej oraz Patologii Wczesnej Ciąży ( rocznie) – 740
 • liczba litrów mleka kobiecego w Banku Mleka ( rocznie ) – 200

Zakończenie realizacji projektu planowane jest w grudniu 2016r.

__sprostowanie

W 2018 roku Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu pozyskało środki z funduszu prewencyjnego PZU SA. Dzięki temu w całości sfinansowano zakup głowicy konweksowej do aparatu USG oraz częściowo sfinansowano zakup wideolaryngoskopu. 

na obrazku widać głowicę konweksową z napisem PZU na zdjęciu znajduje się wideolaryngoskop

© Kliniczne Centrum Ginekologii,Położnictwa i Neonatologii w Opolu

45-066 Opole
ul. W.Reymonta 8


by Transposh - translation plugin for wordpress

Kontakt