W Klinicznym Centrum profilaktyka oraz leczenie matki, płodu i dziecka w okresie przedkoncepcyjnym, podczas ciąży, porodu i połogu, sprawowana jest przez lekarzy specjalistów w dziedzinie ginekologii i położnictwa, perinatologii, neonatologii, anestezjologii oraz położne i pielęgniarki,  w gronie których znajdują się m.in. konsultanci wojewódzcy z dziedziny perinatologii, neonatologii, ginekologii onkologicznej, pielęgniarstwa ginekologicznego  i położniczego. 

W  skali roku ze świadczeń medycznych udzielanych w Klinicznym Centrum korzysta kilkanaście tysięcy pacjentów, w tym ponad 3 tys. stanowią kobiety wybierające opolski szpital na miejsce urodzenia swojego dziecka. 

Dysponując wysokospecjalistycznym zapleczem kadrowym oraz nowoczesnym sprzętem medycznym Kliniczne Centrum sprawuje opiekę medyczną nad najtrudniejszymi przypadkami medycznymi dotyczącymi patologii ciąży, czyli  m.in. rozwoju płodu, zagrożenia przedwczesnym urodzeniem dziecka, a także obejmuje specjalistyczną opieką dzieci przedwcześnie urodzone.
Do opolskiego szpitala kierowane są niemalże wszystkie ciężarne z województwa opolskiego z ciążą wielopłodową.

Kliniczne Centrum specjalizuje się w: GINEKOLOGII, POŁOŻNICTWIE, NEONATOLOGII

Rys historyczny

Z inicjatywy dr. med. Sergiusza Mossora w 1957 roku z wydzielonego oddziału Szpitala Miejskiego powstał  Szpital Ginekologiczno-Położniczy w Opolu, który podniesiono do rangi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.

W 1975 roku powstał Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką  i Dzieckiem z połączenia Szpitala Ginekologiczno-Położniczego, Szpitala Dziecięcego oraz sanatoriów dziecięcych w Suchym Borze, Jarnołtówku i Paczkowie. Zespół  uzyskał  samodzielność jako jeden z pierwszych w województwie z   dniem  31.12.1997 r.  i zmienił nazwę na Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką  i Dzieckiem w Opolu.

W kolejnych latach Zespół przechodził kolejne reorganizacje. Od 15 stycznia 2015 r. zostaje przekształcony na Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, natomiast od 15 lutego 2019 r. – Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

© Kliniczne Centrum Ginekologii,Położnictwa i Neonatologii w Opolu

45-066 Opole
ul. W.Reymonta 8


by Transposh - translation plugin for wordpress

Kontakt

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w informuje, że od 25.października 2021 r. rozpoczyna modernizację własnej Pracowni RTG.
W związku z powyższym zmianie ulega miejsce wykonywania świadczeń zawartych w umowie na badania radiologiczne pomiędzy Klinicznym Centrum a Kontrahentami.

Zobowiązania Klinicznego Centrum w powyższym zakresie będą realizowane w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu, ul. Krakowska 44. Pracownia Diagnostyki Obrazowej RTG w SPZOZ MSWiA czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:30 – parter.

Termin powrotu realizacji badań radiologicznych we własnej pracowni RTG Klinicznego Centrum jest przewidziany na 27.grudnia 2021 r.
W przypadku zmiany daty zakończenia modernizacji informacja zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie Klinicznego Centrum.
Od 25.10.2021 r. odbiór wyników wcześniej zrealizowanych badań jest możliwy w budynku Poradni Ginekologiczno-Położniczej od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:00 – 17:30.

X