Oddział Anestezjologii to komórka organizacyjna powołana do: 

 • zadań związanych ze znieczuleniami do zabiegów operacyjnych ginekologicznych i położniczych, wykonywanych  na terenie szpitala (ocena przedoperacyjna, określanie ryzyka znieczulenia, znieczulenie metodą najbardziej korzystną dla chorego, nadzór w bezpośrednim okresie pooperacyjnym)
 • zwalczania bólu pooperacyjnego
 • łagodzenia bólu porodowego
 • konsultacji pacjentów w stanie ciężkim na terenie szpitala i interwencji doraźnych
 • udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia.

W Oddziale zatrudnionych jest:

 • 7 lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii; 3 dodatkowo ukończyło studia podyplomowe z medycyny bólu
 • 13 pielęgniarek/położnych anestezjologicznych; wszystkie posiadają kurs kwalifikacyjny z anestezjologii i intensywnej opieki, 8 to pielęgniarki specjalistki pielęgniarstwa anestezjologicznego.

Pracownicy Oddziału Anestezjologii stale podnoszą swoje kwalifikacje, korzystają z nowoczesnych  anestetyków i sprzętu, stosują następujące metody znieczulenia:

 • znieczulenia ogólne dotchawicze
 • znieczulenia ogólne dożylne
 • znieczulenia przewodowe (podpajęczynówkowe i zewnątrzoponowe)
 • znieczulenia łączone (ogólne dotchawicze i przewodowe)
 • blokady obwodowe pod kontrolą USG

Wybór metody znieczulenia zależy od rodzaju operacji, trybu jej wykonania, stanu ogólnego pacjentki i jej oczekiwań. 

Oddział Anestezjologii wyposażony jest w najwyższej jakości, systematycznie uaktualniany  sprzęt medyczny, co zapewnia dokładne monitorowanie i prowadzenie znieczuleń. Dysponuje przestronną Salą Poanestetyczną, obserwacja pacjentów odgrywa bowiem kluczową rolę w zabezpieczaniu bezpieczeństwa  w okresie pooperacyjnym.

Specyfika ginekologii i położnictwa sprawia, że relacja personelu z pacjentkami budowana jest z dużą kompetencją i empatią. 

© Kliniczne Centrum Ginekologii,Położnictwa i Neonatologii w Opolu

45-066 Opole
ul. W.Reymonta 8


by Transposh - translation plugin for wordpress

Kontakt

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w informuje, że od 25.października 2021 r. rozpoczyna modernizację własnej Pracowni RTG.
W związku z powyższym zmianie ulega miejsce wykonywania świadczeń zawartych w umowie na badania radiologiczne pomiędzy Klinicznym Centrum a Kontrahentami.

Zobowiązania Klinicznego Centrum w powyższym zakresie będą realizowane w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu, ul. Krakowska 44. Pracownia Diagnostyki Obrazowej RTG w SPZOZ MSWiA czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:30 – parter.

Termin powrotu realizacji badań radiologicznych we własnej pracowni RTG Klinicznego Centrum jest przewidziany na 27.grudnia 2021 r.
W przypadku zmiany daty zakończenia modernizacji informacja zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie Klinicznego Centrum.
Od 25.10.2021 r. odbiór wyników wcześniej zrealizowanych badań jest możliwy w budynku Poradni Ginekologiczno-Położniczej od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:00 – 17:30.

X